IMPEL Logo

Papildomų aplinkos apsaugos inspekcijos metodų naudojimo ir veiksmingumo tyrimas siekiant užtikrinti atitiktį reikalavimams

2011 - 2012

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Papildomi metodai yra labai naudingas indėlis į reguliavimo institucijų priemonių rinkinį įgyvendinant aplinkosaugos teisę ir siekiant aplinkosauginių rezultatų. Jie apibrėžiami kaip veiksmai, kurie taikomi kartu su aplinkosauginiais patikrinimais, siekiant tokių tikslų, kaip atitiktis reikalavimams. Keletas aplinkosauginius patikrinimus papildančių metodų pavyzdžių:

 • Paslaugų ir rekomendacijų teikimas.
 • Lygiųjų lentelių apie išmetamųjų teršalų kiekį, atitiktį ir pan. skelbimas.
 • Savarankiškas ūkio subjektų atitikties sertifikavimas.
 • Savanorių aplinkosaugininkų naudojimas.
 • Darbas su įmonėmis aukštesniu lygmeniu (pvz., valdybos nario ar direktoriaus), ne tik įmonėse.

Tam, kad papildomi metodai ir aplinkosauginiai patikrinimai būtų taikomi veiksmingiausiai, aplinkosaugos reguliavimo institucijos turėtų pasirinkti metodus atsižvelgdamos į tokias aplinkybes, kaip:

  .
 • pageidaujamą veiklą, išeigą ir rezultatus, kuriuos didžiąja dalimi lemia atitinkamas reguliavimo režimas, taip pat bet kokie kiti platesni reguliavimo institucijos tikslai
 • .
 • Veiksniai, motyvuojantys reguliuojamas įmones laikytis reikalavimų.
 • Atsižvelgimas į kitus reguliuojamos bendruomenės aspektus, pavyzdžiui, sektorių ir dydį.
 • Reguliuojamos bendruomenės požiūrio ir kitų elgsenos elementų atpažinimas.

Taikomos intervencijos taip pat turėtų atitikti “geresnio” arba “pažangaus” reguliavimo reikalavimus, o kartais gali prireikti kooptuoti kitas institucijas, kad jos darytų įtaką bendrovėms. Bet kokiame režime vis tiek turi būti reguliavimo elementas. Siekiant padėti reguliavimo institucijoms pasirinkti taikytinus metodus, šioje ataskaitoje pateikiami vienas kitą papildančių metodų pavyzdžiai, taip pat srauto diagrama ir matrica, rodanti, kaip procesas galėtų vykti.

 

Number: 2011/22 – Status: Užbaigta – Period: 2011 - 2012 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter