IMPEL Logo

Finansiniai atidėjiniai

2016

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Likviduojant objektus, paprastai nenumatoma, kad jie bus išvalyti nuo aplinkos teršalų ir paliekamas reikšmingas aplinkosauginis palikimas, kurį vėliau reikia tvarkyti. Europoje buvo ieškoma įvairių sprendimų, įskaitant draudimo polisus, finansinius atidėjimus ir obligacijas. Išlieka nemokumo problema, ir net jei yra numatytos nuostatos, likvidatorius dažnai jų nepaiso, todėl aplinkos apsaugai nelieka nieko, nes ji laikoma pavaldžia bendrovės teisei. Galiausiai ilgai trunkantys teisiniai ginčai gali baigtis tuo, kad išlaidas padengs mokesčių mokėtojas, o tai tiesiogiai prieštarauja principui "teršėjas moka".

Tai ypač svarbu tais atvejais, kai išduodant aplinkosaugos licencijas leidžiama trumpalaikė aplinkos būklės bloginimo veikla su aiškia sąlyga, kad pasibaigus veiklos vykdymo laikotarpiui būklės bloginimas bus bent jau atstatytas ir kad veiklos vykdytojas išlaikys tinkamą finansinį rezervą, kad padengtų verslo žlugimo riziką, kol šis atstatymas dar neįvyko.

I ir II etapas

Numatoma, kad šiame projekte daugiausia dėmesio bus skiriama rekomendacijų dėl rekomenduojamų finansinių atidėjinių principų, skirtų trims pagrindiniams klausimams, rengimui:

 1. Ar to pakanka?
 2. Ar jis yra saugus?
 3. Ar jis yra prieinamas, kai to reikia?

Norima ką nors panašaus padaryti dabar, nes EPA tinkle buvo pripažinta, kad reglamentai, jei jie būtų priimti, užtruktų nemažai laiko. Atrodė, kad jie labiausiai susiję su sąvartynų ir kasybos palikimu ir esamų metodų suderinimu (pirmenybė teikiama ne išradimui iš naujo).

Reguliuotojai geriau supras, koks finansinis aprūpinimas bus veiksmingas įvairiais scenarijais, bus galima parinkti tinkamas finansinio aprūpinimo priemones ir bus geriau sprendžiamas būsimų paveldėtų įsipareigojimų sukūrimo klausimas.

Trečiasis etapas

Ši baigiamoji projekto dalis tęsia IMPEL projekto "Finansinis aprūpinimas – Aplinkos ir valstybės piniginių lėšų apsauga" (2016-2017 m.) rezultatus ir jais remiasi. Baigiamajame projekto etape siekiama ištirti Airijos ir Ispanijos priemonių taikymą kitose jurisdikcijose. Tikėtina, kad tam reikės parengti ispaniškos MORA priemonės versiją su vartotojo sąsaja anglų kalba.  Reguliavimo institucijos ir veiklos vykdytojai geriau supras finansinių priemonių prieinamumą ir tinkamumą, todėl pagerės:

 • aplinkos apsauga
 • Valstybės iždo apsauga
 • Principo "teršėjas moka" įgyvendinimas
 • Investicijos į taršos prevenciją

Išeiga ir rezultatai:

 • Įvertinimas, ar Airijos ir Ispanijos modeliai (ir Nyderlandų metodas, jei yra) gali būti taikomi plačiau (kitose jurisdikcijose)
 • .
 • Pasitikėjimas priimant sprendimus, galima nauda supaprastinant procesą ir mažinant reguliavimo naštą (tai nustatyta Ispanijoje, kur ūkio subjektai derina savo duomenų rinkinius, kad jie būtų suderinami su MORA).

Projektas 2021 remiasi projekto "Finansinis aprūpinimas – Aplinkos apsauga ir valstybės piniginės lėšos" (2016-2018 m. – 2020 m.) rezultatais.  Šiame projekte bus panaudotas ankstesnis rezultatas (ataskaita) ir jis bus pateiktas kaip internetinė priemonė.

Susiję failai / informacija

 • Direktyvos dėl sąvartynų ir kasybos atliekų.
 • Atsakomybės už aplinką direktyva ir SEVESO.
 • Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva ir susiję vidaus teisės aktai.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Vykdoma – Period: 2016 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter