IMPEL Logo

ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais veiksmų plano įgyvendinimo geroji patirtis

2018

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Siekiant įgyvendinti ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais veiksmų planą, reikalinga plati parama ne tik iš ES institucijų, bet ir iš ES agentūrų – Europolo ir Eurojusto –, valstybių narių ir jų atitinkamų agentūrų, ES delegacijų, valstybių narių ambasadų trečiosiose šalyse.

Šio IMPEL projekto tikslas - išanalizuoti įvairią gerąją ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais priemonių įgyvendinimo praktiką ir parengti orientacinį vadovą, kuriuo galėtų dalytis ir naudotis visos valstybės narės.

Bendrasis projekto tikslas - sukurti orientacinį vadovą pagrindinei ES valstybių narių įgyvendinančių teisėsaugos institucijų grupei, kuris leistų joms sėkmingai spręsti neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais problemą.

Tai apima:

  • pasikeitimą sprendimais, susijusiais su įgyvendinimo problemomis;
  • Skatinimą įgyvendinti ir aiškinti turimas priemones;
  • Bendrų patikrinimų atlikimą;
  • Tinklo programų kūrimas;
  • Įgyvendinimo spragų nustatymas;
  • Pateikti įvairių Europos šalių metodų apžvalgą;
  • Skatinti atitikties grandinės dalyvių bendradarbiavimą, taip pat nustatant nuoseklius įgyvendinimo problemų sprendimus.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Vykdoma – Period: 2018 – Topic: Gamtos apsauga - Tags:

Subscribe to our newsletter