IMPEL Logo

2018 m. IMPEL tinklo konferencija

2018 - 2018

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Po dvejus metus iš eilės organizuotų ES tinklų konferencijų (2016 m. Utrechte ir 2017 m. Oksforde) IMPEL pripažino, kad reikia surengti specialią konferenciją, skirtą tinklo, 5 ekspertų grupių ir jų narių darbui, pažangai ir tolesnei veiklai aptarti, ypač atsižvelgiant į Europos Komisijos Aplinkosaugos atitikties užtikrinimo iniciatyvą.

Konferencijos tikslas:

 • pristatyti IMPEL pozicijos / rekomendacijų dokumento dėl ‘atitikties aplinkosaugos reikalavimams užtikrinimo’ (2018 m.)
 • operatyvinio įgyvendinimo dabartinę padėtį
 • padidinti IMPEL (strateginę) narystę
 • Propaguoti ir skleisti IMPEL’rezultatus ir produkciją
 • Aptarti ir pristatyti daugiametę strateginių mokymų ir gebėjimų stiprinimo programą, apimančią pagrindines sritis, kurios nustatytos kaip įgyvendinimo spragos ir poreikiai
 • Aptarti koordinuotus ES masto vykdymo užtikrinimo veiksmus įvairiomis temomis
 • Informuoti ir derinti veiksmus su suinteresuotosiomis šalimis ir strateginiais partneriais, veikiančiais atitikties užtikrinimo grandinėje
 • .
 • Pateikti pavyzdžių apie naujas inovatyvias priemones ir veiksmus, padedančius IMPEL nariams atlikti savo darbą ir pareigas
 • .
 • Skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi, atvejų tyrimais ir praktine patirtimi

Konferencijoje taip pat bus pasiūlyta 5 ekspertų grupėms surengti savo susitikimą prieš konferenciją.

Vykdymo rezultatai ir rezultatai:

 • Gauti narių indėlį į pristatytus veiksmus ir būdus, kaip padidinti ir užtikrinti atitiktį aplinkosaugos reikalavimams.
 • Pagerintas IMPEL žinomumas tarp narių, suinteresuotųjų šalių, partnerių ir išorėje
 • .
 • Daugiametės mokymo ir gebėjimų stiprinimo programos pagrindai, įskaitant sritis, poreikius, priemones ir mokymo programas, finansavimą, išteklius
 • Pasiūlymai dėl ES masto bendrų tikrinimo veiksmų ir jų įgyvendinimo būdų

Susiję failai / informacija

 

Number: 2018/21 – Status: Užbaigta – Period: 2018 - 2018 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter