IMPEL Logo

IMPEL aplinkosauginių patikrinimų žinynas

1998 - 1999

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Pagrindinės aplinkos apsaugos inspekcijos knygos IMPEL tikslas - pateikti priemonę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos inspektoriams. Ji daugiausia skirta lauko inspektoriams, tačiau gali būti naudinga ir aukščiausios bei viduriniosios grandies vadovams.

Number: 1999/02 – Status: Užbaigta – Period: 1998 - 1999 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter