IMPEL Logo

Įgyvendinimo uždavinys - rezultatų įtraukimas į IMPEL darbo programą.

2015 - 2017

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

IMPEL neseniai atliko tyrimą "ES aplinkos teisės praktinio įgyvendinimo iššūkiai ir kaip IMPEL galėtų padėti juos įveikti", kurio metu buvo atlikta anketinė apklausa ir dokumentinis tyrimas, siekiant nustatyti pagrindinius įgyvendinimo iššūkius, su kuriais susiduria aplinkosaugos institucijos šalyse narėse. Šis tyrimas suteikė labai naudingos informacijos, kuri padės nukreipti IMPEL darbo programas ateičiai.

Nuo šiol reikia atlikti tolesnį darbą, kad būtų galima išsamiau išnagrinėti nustatytus įgyvendinimo iššūkius ir ištirti kompleksinius klausimus bei temas. Tai bus vertingas indėlis, padėsiantis nustatyti konkrečius IMPEL 5 ekspertų grupių prioritetus ir formuoti IMPEL daugiametę strategiją ateičiai.

Šis darbas taip pat padeda nustatyti preliminarias apklausos metodikos tobulinimo galimybes ir bus svarbus indėlis į specialų projektą šiuo klausimu, kuris bus vykdomas vėliau. Metodika padės šalims ir organizacijoms atpažinti įgyvendinimo kliūčių valstybėse narėse tendencijas ir pokyčius.

Šiuo projektu buvo siekiama šių tikslų:
1. Geriau suprasti sąsajas tarp įgyvendinimo problemų ir kompleksinių temų bei klausimų.
2. Aiškiau suvokti pagrindines įgyvendinimo problemų priežastis ir jų pasireiškimo vietas bei tai, kaip IMPEL gali jas spręsti vykdydama savo darbo programoje numatytus projektus ir veiklą.
3. Ateinančiais metais parengti tikslingesnę ir tikslingesnę darbo programą, kuri būtų naudingesnė programoje dalyvaujantiems IMPEL nariams.
4. Nustatytos preliminarios tyrimo metodikos tobulinimo galimybės.

II etapas

Atliktas tolesnis tyrimas, nes reikėjo tolesnio darbo, kad būtų galima išsamiau detalizuoti nustatytų įgyvendinimo iššūkių pobūdį ir ištirti kompleksinius klausimus bei temas. Tai būtų vertingas indėlis, padėsiantis nustatyti konkrečius IMPEL 5 ekspertų grupių prioritetus ir formuoti IMPEL daugiametę strategiją ateičiai.

Šis darbas taip pat padėjo nustatyti preliminarias apklausos metodikos tobulinimo galimybes ir bus svarbus indėlis į specialų projektą šiuo klausimu, kuris bus vykdomas vėliau

Toliau atliekami tolesni veiksmai (2017 m.)

Mažai diskutuota apie įgyvendinimo iššūkius, susijusius su ES aplinkos teisės aktais Europos ir valstybių narių lygmeniu. Septintojoje AVP tai buvo pabrėžta kaip vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos reikia tobulinti visoje Europoje. Dabar Europos Komisija kiekvienai valstybei narei parengė atskiras "Aplinkosaugos įgyvendinimo apžvalgas", kuriose nurodomos stipriosios ir silpnosios aplinkosaugos įgyvendinimo nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu pusės. Apklausa, kurią planuojama atlikti kaip pagrindinę šio projekto priemonę, taip pat gali būti naudojama suinteresuotųjų valstybių narių, siekiant patikrinti faktus, priežastis ir galimus trūkumų, nustatytų jų EIR, šalinimo būdus, ir gali suteikti papildomos naudingos informacijos nacionaliniams ar regioniniams dialogams šiame kontekste.

IMPEL gaus papildomos informacijos apie tai, kur ir kaip geriausiai sutelkti savo pastangas, kad padėtų gerinti įgyvendinimą. Pakartojus 2014 m. apklausą dėl įgyvendinimo spragų ir galimų priemonių, šiuo projektu taip pat gali būti surinkta informacija apie tendencijas ir pokyčius, taip prisidedant prie politikos formuotojams skirtos įrodymų bazės.

Siekiama nustatyti įgyvendinimo problemas, su kuriomis IMPEL nariai susiduria 2017 m., ir palyginti jas su 2014 m. surinkta informacija. Klausimyną taikančios administracijos ir valstybės narės turėtų apžvelgti savo individualius įgyvendinimo iššūkius ir surinkti idėjas bei nuomones apie galimas priemones. IMPEL turėtų naudoti šiuos duomenis ir jų palyginimą su 2014 m. duomenimis, kad pakoreguotų savo darbo programos dėmesį pagrindiniams klausimams, nustatytų tendencijas ir pokyčius ir remtų geriausių priemonių, skirtų tiems iššūkiams, kuriems tinklas gali daryti įtaką, šalinti, sklaidą.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Užbaigta – Period: 2015 - 2017 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter