IMPEL Logo

Jungtinis laukinių grybų tinklas (JoNeF)

2023

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Pastaraisiais metais vis dažniau suvokiama būtinybė įtraukti grybus (makrogrybus) į Europos aplinkosaugos politiką lygiaverčiai su gyvūnais ir augalais, kad jie būtų apsaugoti savo natūraliose buveinėse. 

Nepaisant to, šiuo metu Europos aplinkosaugos teisės aktuose daugiausia dėmesio skiriama augalų ir gyvūnų apsaugai, tačiau neskiriama dėmesio grybams, kurie yra esminiai sausumos buveinių komponentai. Be to, makromedžiaginius grybus galima naudoti kaip rodiklius miškų ir kitų sausumos buveinių aplinkos sąlygoms apibūdinti. 

Siekiant užpildyti šią spragą, Grybai turėtų būti įtraukti į teisėkūros ir sprendimų priėmimo procesus bei į apsaugos ir aplinkosaugos iniciatyvas, kad būtų sukurta visapusiška apsaugos strategija. 

Šiame kontekste pirmas žingsnis - surinkti esamus duomenis apie ES makromedžiagas ir sukurti bendrus surašymo ir (arba) stebėsenos protokolus bei standartus, kaip ir esamus augalų ir gyvūnų atveju. 

Manome, kad labai svarbu, jog aplinkosaugos institucijos koordinuotų šią veiklą, nepalikdamos jos tik asociacijų, privačių subjektų ir universitetų rankose. 

Bendrasis projekto darbo tikslas - remti: 

  • Esamų Europos aplinkosaugos teisės aktų taikymo srities išplėtimą, įtraukiant grybus, susijusius su buveinių ir biologinės įvairovės stebėsena bei miškų apsauga ir (arba) atkūrimu 
  • Grybų rūšių įtraukimą į Buveinių direktyvos priedą 
  • ;
  • ES duomenų bazės platformos, skirtos makrogrybų stebėsenai, sukūrimas 

Pirmo projekto etapo (2023 m. liepos mėn. - 2024 m. gruodžio mėn.) laukiami rezultatai - nustatyti bendri ES makrogrybų surašymo ir stebėsenos standartai ir protokolai. 

JoNeF klausimynu pagrįsta apklausa

Maloniai prašome Jūsų užpildyti toliau pateiktą internetinį klausimyną, susijusį su IMPEL projektu JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF klausimynas/ 1 dalis

JoNeF klausimynas/ 2 dalis

JoNeF klausimynu pagrįstos apklausos tikslas - rinkti, lyginti ir analizuoti informaciją bei duomenis apie Europos makrogrybų apsaugą ir duomenų rinkimą.

Atsakyti į klausimyną gali JoNeF projekto nariai ir mikologijos ekspertai, kurie nėra aktyvūs nariai.

Atsakyti į klausimyno klausimus galima iki 2023 m. lapkričio 26 d.


Number: – Status: Vykdoma – Period: 2023 – Topic: Gamtos apsauga - Tags:

Subscribe to our newsletter