IMPEL Logo

Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos (IED) ir REACH reglamento I ir II etapo susiejimas

2013 - 2014

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

I etapas

Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvoje (IED) daug nuorodų į pavojingas medžiagas ir jų keliamą riziką. Todėl verta ištirti:

 • ar REACH reglamente nustatyti reikalavimai ir (arba) prievolės gali būti naudingi leidimų išdavimo ir tikrinimo darbui;
 • kokius REACH reglamento registracijos, paraiškų autorizacijai gauti formatų pakeitimus būtų galima padaryti, kad jie būtų dar labiau suderinami ir suteiktų pridėtinės vertės IED leidimų išdavimo ir tikrinimo veiklai,
  kokias pasekmes (įskaitant teigiamą poveikį) REACH reglamento reikalavimai turi leidimų išdavimo ir tikrinimo veiklai, ir
 • kaip pagerinti šių dviejų teisės aktų sinergiją ir papildomumą
 • .

Šiame projekte buvo nagrinėjamas šis klausimas: Kaip REACH reglamente nustatyti įpareigojimai kertasi su IED teisės aktuose numatytomis pareigomis, susijusiomis su leidimų išdavimu ir tikrinimu?

II etapas

Pirmajame projekto etape atliktas REACH reglamento ir IED sąsajų įvertinimas parodė, kad tolesni naudotojai ir (arba) veiklos vykdytojai gali pasinaudoti pagal REACH ir IED gauta informacija, kad įvairiose situacijose būtų laikomasi skirtingų teisės aktų reikalavimų. Būtina didinti informuotumą ir visiems dalyviams, kurie atlieka tam tikrą vaidmenį sprendžiant tarpteisinius klausimus, pateikti gaires ir priemones, kaip spręsti ir naudoti sąveikas. Todėl buvo rekomenduota surengti seminarą šiuo klausimu.

2014 m. IMPEL projekte "Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos (IED) ir REACH reglamento susiejimas" (II) daugiausia dėmesio bus skiriama informuotumui apie REACH reglamento sąsajas su IED didinti valdžios institucijų lygmeniu ir netiesiogiai - veiklos vykdytojų lygmeniu.

Projekto rezultatas - ataskaita, kurią sudaro:

 • su cheminėmis medžiagomis susijusių esamų priemonių ir įrankių, skirtų elementui tvarkyti leidimų išdavimo procedūrose, apžvalga;
 • duomenų apie chemines medžiagas rinkinio, reikalingo paraiškoms dėl leidimų gauti, apibrėžimas;
 • rekomendacija dėl procedūros, kaip elgtis su prievole naudoti mažiau pavojingas chemines medžiagas;
 • identifikuota rekomendacinė medžiaga ir geriausia praktika;
 • rekomendacijos.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Užbaigta – Period: 2013 - 2014 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter