IMPEL Logo

Kasybos atliekų tvarkymas

2019

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Kasyba visada buvo žaliavų šaltinis žmogui, tačiau kartu kėlė daug aplinkosaugos problemų. Didžiuliai gavybos atliekų kiekiai, dažnai apleisti, yra taršos šaltiniai ir geotechninio bei hidrogeologinio nestabilumo zonos. Šiandien, po daugybės nelaimingų atsitikimų, susijusių su kasybos veikla, Europos Komisija priėmė Direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (vadinamąją Kasybos direktyvą), kuria iš dalies pakeista Direktyva 2004/35/EB.

Kasybos direktyvoje numatytos priemonės, procedūros ir gairės, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam neigiamam poveikiui aplinkai, ypač vandeniui, orui, dirvožemiui, faunai ir florai bei kraštovaizdžiui, arba kiek įmanoma jį sumažinti, ir dėl to kylančiam pavojui žmonių sveikatai. Vėliau kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kasybos įmonės parengtų atliekų tvarkymo planą, skirtą kasybos atliekoms mažinti, apdoroti, panaudoti ir šalinti, atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą.

Šiuo projektu siekiama palyginti, kaip skirtingos valstybės narės (VN) perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę, kad būtų įvertintos bendros gairės, kaip geriau tvarkyti gavybos atliekas, ir susidaryti vaizdą apie kiekvienos VN kasybos atliekų konversiją ir (arba) utilizavimą pagal europinę žiedinės ekonomikos koncepciją.

Tikėtini rezultatai:

  • Pranešimas apie kasybos atliekų tvarkymo vertinimą, paremtą skirtinga projekto partnerių patirtimi, ir galiausiai įtraukti pasiūlymus dėl šios rūšies atliekų perdirbimo / pakartotinio panaudojimo.
  • Sukurti bendruomenę, kad būtų tęsiamas dialogas ir stiprinamos žinios šia nuolat besikeičiančia tema, ypač pagrindinių žaliavų srityje.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Vykdoma – Period: 2019 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter