IMPEL Logo

Reguliavimo priemonių rinkinio nustatymas

2016

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Reglamentavimo priemonių rinkinys nėra visuotinai žinomas ar iki galo suprantamas dėl sparčių reglamentavimo praktikos pokyčių ir technologijų pažangos. Šiuo projektu siekiama nustatyti praktiką, taikomą daugiausia Europoje, taip pat visame pasaulyje (naudojant klausimynus  literatūros paiešką), kad ją būtų galima palyginti su atitikties priemonių spektru. Tai padės geriau suprasti visoms reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų tinkamai taikyti šias naujas priemones ir praktiką kartu, siekdamos padėti užtikrinti atitiktį.

Visos reguliavimo institucijos siekia, kad jų prižiūrimos vietos 100 % atitiktų reikalavimus, tačiau nė vienai iš jų to nepavyko pasiekti. Tradicinė praktika, pavyzdžiui, tikrinimas, yra mūsų priemonių rinkinio pagrindas, tačiau atskirai ji nepadėjo pasiekti mūsų tikslo. Kokiomis papildomomis priemonėmis, be tikrinimo, galime pasinaudoti, kad pasiektume utopiją? Siūloma surinkti praktikos pavyzdžių ir jų naudojimą susieti su atitikties spektru, kad būtų galima nustatyti, kuriose srityse jie laikomi veiksmingiausiais. Tai apims įprastines priemones, tokias kaip tikrinimas, administracinės baudos, įvardijimas ir gėdinimas ir t. t., tačiau taip pat bus bandoma aprašyti kuo daugiau naujų metodų, tokių kaip savanoriški įsipareigojimai, gerovės susitarimai (naudojami Šiaurės Airijos aplinkos agentūroje ir t. t.), įvardijimas ir gėdinimas ir t. t.  Jei įmanoma, bus pateikti priemonių pavyzdžiai, rodantys, kad jos buvo naudojamos.

Šiuo projektu bus remiamasi tinkamų intervencijų pasirinkimo projektais, kuo išsamiau nustatant, kokios yra galimybės.

Suprasdami, kokios yra galimybės, reguliuotojai galės nustatyti geriausią
įrankių asortimentą konkrečiam darbui atlikti. Tai iš tiesų yra tarpsektorinis metodas, nes jis taikomas visiems teisės aktams.

 

Number: 2016/18 – Status: Užbaigta – Period: 2016 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter