IMPEL Logo

Minimalūs patikrinimų kriterijai: Planavimas ir ataskaitų teikimas

1998 - 1999

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Pagrindas

IMPEL baigė rengti rekomendacijų seriją "Minimalūs patikrinimų kriterijai", kuria remiantis parengtas RMCEI reglamentas, ir išleido Aplinkosaugos patikrinimų informacinį vadovą. Gaires sudaro šie dokumentai:

  • Bendrieji principai (1997 m. lapkritis)
  • Inspekcijų dažnumas (1998 m. gruodžio mėn.)
  • Veiklos vykdytojo savikontrolė (1998 m. gruodžio mėn.)
  • Patikrinimų planavimas ir ataskaitų teikimas (1999 m. birželio mėn.)

Projekto aprašymas

Inspekcinės institucijos turėtų parengti patikrinimų programų planus. Į juos turėtų būti įtraukti atitinkami konkrečios institucijos tikslai ir atsižvelgta į keletą pagrindinių elementų, pavyzdžiui, tikrintinas pramonės šakas, turimus išteklius, patikrinimams skirtą laiką, įprastinių patikrinimų dažnumą, reaktyvinius patikrinimus ir prioritetų nustatymą.

Inspekcijos institucijos taip pat turėtų rengti patikrinimų programų ataskaitas vienai ar kelioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, visuomenei arba įstatymų leidėjui (grįžtamojo ryšio su teisės aktais tikslais). Pateikiami keli tokių ataskaitų tikslai, kurie skirsis priklausomai nuo tikslinės grupės. Siūlomi pagrindiniai ataskaitų elementai, pavyzdžiui, atliktų patikrinimų skaičius, atitikties lygis ir sėkmingo plano reikalavimų vykdymo lygis.

Gera praktika būtų planus ir ataskaitas skelbti viešai. Pateikiami pasiūlymai dėl planų ir ataskaitų prieinamumo ir sklaidos.

Number: 1999/03 – Status: Užbaigta – Period: 1998 - 1999 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter