IMPEL Logo

Plastiko atliekų siuntos (ankstesnis Kinijos plastiko atliekų importo draudimas)

2019

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Paskaičiuota, kad iki 2018 m. Kinijoje buvo priimta 7 mln. tonų plastiko atliekų, kurios turėjo būti panaudotos. Įvedusi draudimą importuoti plastiko atliekas, Kinija sukėlė šoką pasaulinei prekybai plastiko atliekomis. Dėl to išstumtos atliekos dažniausiai buvo siunčiamos į kaimynines Azijos šalis. Dauguma šių šalių neturi pajėgumų apdoroti tokį kiekįESM. Reikia daugiau informacijos apie šiuos atliekų srautus, kad būtų galima geriau informuoti politikos formuotojus ir reguliavimo institucijas ir išsiaiškinti galutinę šių atliekų srautų paskirties vietą.

Baselio konvencijos pakeitimai dėl plastiko atliekų turi įsigalioti 2021 m. sausio mėn. Egzistuoja tam tikras neaiškumas, ypač EBPO šalyse, nepriklausančiose ES, dėl to, kaip šie pakeitimai bus vykdomi. ES įvedė pakeitimus, kuriais, palyginti su Bazelio konvencijos tekstu, į žaliąjį sąrašą įtrauktos papildomos plastiko atliekos, kurioms taikoma žaliojo sąrašo kontrolė. Tai gali iškreipti rinką ES valstybėse narėse, kurios yra netoli trečiųjų šalių. Manome, kad didesnis kodeksų paaiškinimas būtų naudingas CA vykdymo pareigūnams visoje Europoje, kuriais taip pat būtų galima pasidalyti su CA už Europos ribų.

Projekto tikslas:

 • padėti kompetentingoms institucijoms užtikrinti Bazelio konvencijos dėl plastikinių atliekų pakeitimų vykdymą, teikiant dokumentais pagrįstas gaires ir pagalbą per internetinių seminarų ciklą.
 • Gauti geresnį supratimą apie galutines Airijos ir Europos plastikinių atliekų paskirties vietas.
 • Suteikti reguliavimo institucijoms geresnį supratimą apie plastiko atliekų srautus, ypač į Azijos šalis, ir apie tai, kaip muitinė sąveikauja su WSR.

  Susiję failai / informacija

   

  • Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (Pagrindų direktyva dėl atliekų).
  • Direktyva (ES) 2018/851 (Atliekų direktyvos nauja redakcija).
  • Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.
  • Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl žaliųjų sąraše išvardytų atliekų vežimo į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis.
  • Direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva).
  • Baselio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio judėjimo ir jų šalinimo kontrolės.
  • Baselio Šalių konferencijos 14-osios sesijos sprendimas (BC – 14/12), kuriuo iš dalies keičiama Konvencija, siekiant sustiprinti plastiko atliekų tarpvalstybinio judėjimo kontrolę
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Vykdoma – Period: 2019 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter