IMPEL Logo

Pesticidų kiekio vandenyje mažinimas

2016 - 2016

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Balansas tarp konkurencingos žemės ūkio gamybos ir vandens ekosistemų apsaugos
yra ES valstybių narių rūpestis pagal bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir Vandens
Rėmų direktyvą (VPD). Tvaraus pesticidų naudojimo užtikrinimo priemonės yra savanoriški agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimai, finansuojami pagal Kaimo plėtros programas (KPP), ir teisės aktais nustatyti minimalūs kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai bei pagrindinės priemonės pagal VPD.Siekiant geros požeminių ir paviršinių vandenų būklės tikslų, Vandens pagrindų direktyvos 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turėtų būti peržiūrėtos ir, jei reikia, atnaujintos ir į upių baseinų valdymo planus (RVVP) įtrauktos priemonės, skirtos užkirsti kelią pesticidų naudojimui ir jį kontroliuoti. Reikėtų aprašyti nacionalinį reguliavimą, kuriuo siekiama tikslų, ir šį teisinį pagrindinį pagrindinių pesticidų naudojimo prevencijos ir kontrolės priemonių pagrindą pagal direktyvą (2009/128/EB) dėl tausiojo pesticidų naudojimo reikėtų nurodyti priemonių programoje, kurią valstybės narės baigia rengti 2015 m. gruodžio mėn. pagal VPD. Be to, pagal VPD turėtų būti parengtos rizika pagrįstos (veiklos) stebėsenos programos, kad būtų atsižvelgta į priemonių poreikį siekiant sumažinti teršalų kiekį požeminiuose ir paviršiniuose vandenyse. Šias stebėsenos išlaidas valstybėse narėse įvairiu mastu padengia visuomenė ir pesticidų naudotojai. Vandens pagrindų direktyva įgyvendinama pirmąjį valdymo ciklą, o valstybėse narėse yra įvairių įgyvendinimo spragų, kurios priklauso nuo prielaidų ir nacionalinių problemų bei galimybių. IMPEL tinklas planuoja keistis planais ir strategijomis, kaip palengvinti tolesnį VPD įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, kad būtų pasiekta suderinta pusiausvyra tarp privalomų ir savanoriškų priemonių ir suderintas principo "teršėjas moka" taikymas, kai reikia pasidalyti stebėsenos išlaidas.

Projekto tikslas - palengvinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi apie:

  • kaip valstybės narės randa pusiausvyrą tarp savanoriškų ir privalomų priemonių;
  • Kaip valstybės narės nustato teisinį pagrindą, kad būtų pasiekti VPD tikslai;
  • Rizika pagrįstos pesticidų stebėsenos projektavimas;
  • Kaip savanoriški agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimai padeda mažinti pesticidų koncentraciją vandenyje.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Užbaigta – Period: 2016 - 2016 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter