IMPEL Logo

Ataskaitų teikimas visuomenei

2008 - 2009

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Projekto tikslas buvo nustatyti, kokia pagrindinė informacija apie atliktus aplinkosauginius patikrinimus turėtų būti teikiama visuomenei ir kaip šią informaciją geriausia teikti, ypač elektroninėmis priemonėmis (internetu), bei pateikti rekomendacijas. Projekto metu pavyko išsiaiškinti, kokia informacija yra teikiama visuomenei ir kokia forma ji pateikiama

.

Number: 2008/04 – Status: Užbaigta – Period: 2008 - 2009 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter