IMPEL Logo

Rizikos kriterijų duomenų bazė

2015 - 2015

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Projektas buvo parengtas dėl didelio veiksmingų priemonių poreikio, kad būtų galima optimaliai tikrinti, kaip laikomasi ES teisės aktų, susijusių su žmogaus veikla; ne tik stambių pramonės įmonių, bet ir kitos žmogaus veiklos. Aplinkos kokybė taip pat priklauso nuo mažesnių įrenginių ir žemės ūkio, turinčių potencialų ir faktinį poveikį tokiems aplinkos komponentams kaip oras, dirvožemis, vanduo.

Projekto tikslas - skatinti rizikos analizės priemonių naudojimą visuose aplinkos apsaugos inspekcijų sektoriuose, kaip priemonę, padedančią optimizuoti inspekcijų institucijų išteklių naudojimą, pasitelkiant:

  • nuolatinį rizikos kriterijų ir jų naudojimo patirties rinkimą ir dalijimąsi ja, atsižvelgiant į bendrąsias tikrinimo užduotis, sukuriant inspekcijų institucijoms prieinamą internetinę priemonę, kuri palengvintų poveikio kriterijų, naudotinų rizikos analizės priemonėje, pasirinkimą;
  • rizikos analizės priemonių naudojimo išplėtimas nustatant patikrinimų prioritetus, kad būtų galima kovoti su kitais aplinkos taršos šaltiniais nei IED ir Seveso veikla, pritaikant esamas priemones arba sukuriant naujas priemones  ir skleidžiant metodus.

Įgyvendinant projektą, ypatingas dėmesys bus skiriamas žemės ūkio rizikos rodikliams ir parametrams, konkrečiai rizikos analizės priemonei, skirtai šios srities patikrinimų programavimui, pateikti.

Number: 2015/20 – Status: Užbaigta – Period: 2015 - 2015 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter