IMPEL Logo

Seminarų ciklas "Išmoktos pamokos iš nelaimingų atsitikimų pramonėje

1999

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Duomenų apie nelaimingus atsitikimus darbe rinkimas ir analizė yra būtini siekiant užkirsti kelią naujiems nelaimingiems atsitikimams. Inspektoriai turi turėti nelaimingų atsitikimų iliustracijas, kad suprastų, kas iš tiesų įvyko ir kokių priemonių buvo galutinai imtasi tokiose situacijose.

Nuo 1999 m. surengta nemažai seminarų apie įgytą patirtį, siekiant palengvinti informacijos sklaidą ir keitimąsi ja tarp valstybių narių inspektuojančių įstaigų. Šių susitikimų metu inspektoriai pristato atrinktas avarijas, pateikdami techninius aprašymus ir atliktos analizės rezultatus (taikytos priemonės, organizacinės klaidos, nesuveikusios sistemos ar medžiagos ir t. t.). Jie taip pat išsamiai aprašo iš avarijų išmoktas pamokas ir savo patirtį, įgytą per avariją arba po jos. Galima trumpai apžvelgti taikytiną reglamentavimą, teisminius ar organizacinius dalykus. Lieka laiko dalyvių diskusijoms.

Šių seminarų ciklo tikslas - toliau dalytis patirtimi apie avarijas (sprogimus, gaisrus, taršą ir kt.), susijusią tiek su techniniais aspektais, tiek su taikomais reglamentais, stiprinti valstybių narių kontrolės įstaigų keitimąsi patirtimi ir skatinti gerosios praktikos plėtrą.

Susiję failai / informacija

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Vykdoma – Period: 1999 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter