IMPEL Logo

SAVIKONTROLĖS IR IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ Į ORĄ ATASKAITŲ TEIKIMO TIKRINIMO STRATEGIJOS".

2021 - 2022

Užbaigta

2021 m. rugsėjo 28 d. ir spalio 11 d. įvyko internetiniai seminarai apie operatorių savikontrolę, kuriuos organizavo IED įgyvendinimo projektas IMPEL. Seminarai buvo skirti operatorių savikontrolės, į orą išmetamų teršalų, nuolatinių ir nenuolatinių, klausimams, daugiausia dėmesio skirta operatorių (įpareigotųjų subjektų) savikontrolės ir jos ataskaitų teikimo patikimumui.

Number: – Status: Užbaigta – Period: 2021 - 2022 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter