IMPEL Logo

Parama integruoto rizikos vertinimo metodo (IRAM) įgyvendinimui

2014 - 2014

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

2011 m. sausio 6 d. įsigaliojo Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (PITD), kurios 80 straipsnio 1 dalyje išvardytos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę per dvejus metus. IED nustatyti nauji pramonės įrenginių tikrinimo reikalavimai, aprašyti direktyvos 23 straipsnyje. Įpareigojimai dėl įprastų aplinkosauginių patikrinimų yra naujas iššūkis ES valstybėms narėms. IMPEL, vykdydama projektą IMPEL easyTools, jau sukūrė integruotą rizikos vertinimo metodą (IRAM), kaip priemonę, padedančią valstybėms narėms vykdyti IED 23 straipsnio reikalavimus. Sukūrus Integruotą rizikos vertinimo metodą (IRAM) ir su juo susijusią IT priemonę, tapo aišku, kad rizikos vertinimo priemonė turėtų būti naudojama ne tik IED patikrinimams, bet ir patikrinimams pagal Seveso direktyvą ir RMCEI.

Atsižvelgiant į tai, buvo nustatyti du pagrindiniai tikslai:

  1.  palengvinti IRAM įgyvendinimą valstybėse narėse atliekant įvairių rūšių patikrinimus ir susijusias užduotis, kaip nurodyta galiojančiuose arba rengiamuose Europos teisės aktuose;
  2.  Užtikrinti, kad aplinkosauginių patikrinimų atlikimo taisyklės būtų vienodai taikomos valstybėse narėse, kad būtų pasiektos vienodos sąlygos, kurias ES Taryba skatino 7° AVP ir kurios turi būti įgyvendinamos kartu su naujais Europos reglamentais.

 

Number: 2014/11 – Status: Užbaigta – Period: 2014 - 2014 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter