IMPEL Logo

TFS prokurorų projektas

2012 - 2015

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Baselio konvencijos ir ją įgyvendinančio Europos
Atliekų vežimo reglamento (1013/2006) arba ‘WSR’ atitikties trūkumas yra labai didelis. Skaičiai rodo, kad apie 20 %
visų vežamų atliekų yra pažeidžiama. ES direktyva 2008/99 dėl aplinkos apsaugos
pagal baudžiamąją teisę reikalauja, kad valstybės narės taip pat užtikrintų WSR vykdymą pagal baudžiamąją teisę.

Baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimus aplinkai yra nacionalinė kompetencija. Dėl to Europos šalyse labai skiriasi požiūris ir apkaltinamųjų nuosprendžių skaičius. Atrodo, kad tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu trūksta institucijų tarpusavio bendravimo. Praktiškai nusikaltėliai, kurie užsiima atliekų vežimu, gali neteisėtai pasinaudoti skirtingu teisės aktų vykdymu ir bendravimo tarp institucijų trūkumu.

Siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir suderinamumą vykdant baudžiamąjį persekiojimą dėl WSR, būtina dažnai palaikyti ryšius tarp visų atitinkamų institucijų. Baudžiamasis persekiojimas yra svarbi vykdymo ir atitikties užtikrinimo ciklo dalis. Todėl Europos prokurorams reikia struktūruotų, asmeninių ir dažnų kontaktų, palaikomų duomenų bazės su atitinkama informacija, kur jie galėtų stiprinti savo tinklą, keistis teismų praktikos ir gerosios praktikos patirtimi bei derinti baudžiamojo persekiojimo veiksmus dėl Europos aplinkosaugos teisės aktų ir reglamentų Europoje.

Šio projekto tikslas - stiprinti ir tęsti Europos Sąjungos prokurorų, vykdančių baudžiamąjį persekiojimą už nbspnusikaltimus aplinkai, tinklą, ypatingą dėmesį skiriant WSR 1013/2006, per:

 • Įdiegti ir naudoti duomenų bazę IMPEL interneto svetainėje, kurioje pateikiama teismų praktika,
  proceso informacija, pavyzdžiui, baudų dydis, darbo metodai, baudžiamojo persekiojimo metodas,
  interpretacija ir praktinė patirtis. Šia duomenų baze, skirta keistis neoperatyvine
  informacija, pirmiausia galės naudotis prokurorai ir inspekcijų teisės padaliniai.
 • 2015 m. organizuojamas seminaras prokurorams.
 • .
 • Sustiprinti ryšius su IMPEL, BASEL sekretoriatu ir Eurojustu. Ypač reikia paminėti Europos prokurorų, atsakingų už aplinką, tinklą
  ENPE. Numatomas glaudus TFS prokurorų projekto ir ENPE bendradarbiavimas.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Užbaigta – Period: 2012 - 2015 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter