IMPEL Logo

Perėjimas prie IED leidimų ir kaip elgtis, kai leidime nurodytame objekte įvyksta esminių pokyčių

2012 - 2012

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

2011 m. sausio 6 d. įsigaliojo Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva, kurios 80 straipsnio 1 dalyje išvardytos nuostatos per dvejus metus turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Pagal IED gali būti, kad daugelyje pramonės sektorių reikės peržiūrėti galiojančius leidimus, kad būtų atsižvelgta į atitinkamame GPGB dokumente (3 straipsnio 11 ir 12 dalyse) nustatytus GPGB išvadų reikalavimus. Pagal galiojančias direktyvas valstybės narės įgyvendina įvairias sistemas, skirtas įrenginiuose vykstantiems pokyčiams spręsti. Šie pakeitimai leidimuose daromi įvairiais būdais ir formomis, įskaitant suderintus leidimų pakeitimus, leidimų pakeitimus, techninius leidimų pakeitimus ir pan. IED 20 straipsnyje aptariami operatorių atliekami įrenginių pakeitimai, o 63 straipsnyje - esamų įrenginių esminiai pakeitimai. Dėl šių nuostatų valstybėms narėms reikės naujo požiūrio į tai, kaip nuspręsti, ar reikia atlikti išsamią Leidimo peržiūrą, ar taikyti neformalesnę pakeitimų patvirtinimo sistemą.

Šiuo projektu valstybėms narėms buvo surengtas pratimas, kurio metu daugiausia dėmesio buvo skiriama besikeičiantiems Leidimų rengimo reikalavimams pagal naująją IED nuostatą. Pagrindiniai klausimai buvo šie:

  • “Kuo IED leidimai skirsis nuo šiuo metu valstybių narių reguliavimo institucijų rengiamų leidimų rūšių?" (pagal TIPK, LCP, WID ir kt.), ir
  • “Kaip elgsimės, kai bus daromi esminiai leidžiamų įrenginių pakeitimai”?
  • ?

Projekto ataskaitoje pateikiami diskusijų rezultatai ir išvardijamos rekomendacijos valstybėms narėms ir IMPEL.

 

Number: 2012/10 – Status: Užbaigta – Period: 2012 - 2012 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter