IMPEL Logo

E-atliekų vežimas per sieną

2010

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo pasiūlymo (2009 m.) praktinis pritaikomumas ir įgyvendinamumas

IMPEL anksčiau parengė kontrolinį sąrašą, skirtą siūlomų ir galiojančių aplinkosaugos teisės aktų praktiškumo ir įgyvendinamumo (P&E)
klausimams nagrinėti. 2008 m. gruodį Komisija priėmė EEĮ atliekų direktyvos naujos redakcijos pasiūlymą. Šioje ataskaitoje aprašomas su pasiūlymu susijusių P&E klausimų įvertinimas remiantis IMPEL kontroliniu sąrašu.  Ataskaitoje pateikiama klausimyno atsakymų ir seminarų diskusijų rezultatų sintezė ir pabrėžiami įvairūs P&E klausimai.

Kova su neteisėtu elektroninių atliekų eksportu (2010 m.)

Teisėtas ir saugus elektroninių atliekų (e. atliekų) šalinimas jau daugelį metų yra daugelio šalių problema, turinti katastrofiškų pasekmių žmonių sveikatai ir gerovei bei labai kenkianti aplinkai, ypač besivystančiose šalyse. Daugybė tarptautinių įstatymų ir reglamentų iki šiol nesugebėjo sureguliuoti pasaulinės rinkos, kurioje nesąžiningi ūkio subjektai gali pelnytis iš pigaus ir neteisėto elektroninių atliekų šalinimo užsienyje, užuot pasirinkę ekologiškai atsakingą, bet brangesnį visiško perdirbimo būdą, kad būtų pašalintos ir neutralizuotos toksiškos medžiagos. Šiuo projektu siekta padėti projekte dalyvaujančioms valstybėms narėms geriau suprasti, kaip jos pačios prisideda prie šios problemos ir kaip jos galėtų veiksmingiau spręsti neteisėto elektroninių atliekų eksporto problemą.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Užbaigta – Period: 2010 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter