IMPEL Logo

Atliekų aikštelės

2011 - 2014

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Atsižvelgdami į probleminius atliekų srautus visame pasaulyje, ypač elektroninių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių srautus nuo Europos iki Afrikos, ekspertai sutarė, kad būtina veiksmingiau kovoti su nelegalių atliekų srautų šaltiniais ir “pirminiais” įrenginiais, kuriuose tokios atliekos surenkamos, saugomos ir (arba) apdorojamos prieš jas eksportuojant.

Pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 34 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos turi atlikti atitinkamus periodinius patikrinimus įstaigose ar įmonėse, kurios atlieka atliekų apdorojimo operacijas, įstaigose ar įmonėse, kurios profesionaliai renka ar veža atliekas, tarpininkauja ir prekiauja jomis, taip pat įstaigose ar įmonėse, kuriose susidaro pavojingos atliekos.

Projekto “Atliekų tvarkymo vietos”, kuris buvo vykdomas 2011-2014 m., tikslas buvo geriau suprasti šiuos atliekų srautus ir įrenginius prieš srovę, keistis informacija ir gerąja patirtimi, parengti gaires dėl vietų nustatymo, tikrinimo ir tolesnių veiksmų.

Pirmajame etape projekto komanda rinko informaciją iš IMPEL šalims narėms išsiųstų klausimynų ir iš esamų rekomendacinių dokumentų analizės. Ekspertų seminaras buvo aplinkosaugos institucijų, muitinių, policijos, pramonės ir mokslinių tyrimų įstaigų ekspertų diskusijų forumas, kuriame buvo gauta informacija, reikalinga numatytoms rekomendacinėms priemonėms parengti. Šie dokumentai, t. y. “vadovas” ir “praktinis vadovas” –, buvo išbandyti atliekant bandomuosius patikrinimus šalyse narėse. Šių bandymų rezultatai buvo panaudoti baigiant rengti Atliekų aikštelių vadovą antrajame projekto etape.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Užbaigta – Period: 2011 - 2014 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter