IMPEL Logo

Nuotekos gamtinėje aplinkoje (WiNE)

2017

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Šiuo darbo paketu siekiama padėti valstybėms narėms pereiti prie žiedinės ekonomikos vandens ciklo srityje. Dalijantis gerąja miesto, pramonės ir maisto gamybos vandentvarkos patirtimi, susijusia su vandens naudojimu ir pakartotiniu naudojimu (išvalytų nuotekų naudojimas kaip alternatyvaus vandens šaltinio), siekiama nustatyti ir patobulinti sprendimus, susijusius su vandens naudojimo efektyvumu (atsižvelgiant tiek į kokybės, tiek į kiekybės aspektus), kurie gali prisidėti prie nulinės taršos sprendimų.

Ankstesniuose šio projekto etapuose pramonės lygmeniu buvo siekiama nustatyti vandens naudojimą perdirbimo veikloje ir buvo sukurtas naujas rodiklis (vandens žiediškumo indeksas), apimantis kokybės ir kiekybės aspektus. Jis buvo taikomas konkretiems pramonės įrenginiams, t. y. naftos perdirbimo gamyklai, celiuliozės ir popieriaus fabrikui, nuotekų valyklai ir t. t., o 2020/21 m. buvo ketinama išsiaiškinti indekso tinkamumą vietos ir (arba) regioninei veiklai.

Šiuo projektu siekiama sukurti naujas priemones ir (arba) patobulinti ankstesnes (Vandens žiediškumo indeksas), kurios susietų kelis aplinkosaugos teisės aktus, kad būtų skatinamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos efektyviai naudojant vandenį, atsižvelgiant tiek į kokybės, tiek į kiekybės aspektus. Šiam tikslui pasiekti siekiama nustatyti ir susieti geriausią praktiką, susijusią su vandens naudojimu proceso ar veiklos metu
ir pakartotiniu naudojimu (išvalytų nuotekų naudojimas kaip alternatyvaus vandens šaltinio), vandens kokybės valdymu, dumblo tvarkymu, vandens išteklių naudojimu ir energijos balansu.

Taigi, taikant Vandens žiediškumo indeksą, numatoma rasti geriausius sprendimus įrenginiuose, veikloje ir galutiniuose produktuose, skatinančius “pakartotinį naudojimą ir (arba) žiedines rinkas”, kurie ne tik leis efektyviau naudoti vandenį (kiekybiškai ir kokybiškai), bet ir prisidės prie nulinės taršos sprendimų ir, kai tik įmanoma, prie vandens, maisto, energijos ir ekosistemų sąsajos.

Kitas susijęs darbo rezultatas bus profesinio mokymo gerinimas, žinių sklaida ir atitikties užtikrinimas kaimo vietovėse, kaip reikalaujama įgyvendinant EAR 9 punktų veiksmų planą.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Vykdoma – Period: 2017 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter