IMPEL Logo

Vandens pertekliaus ir neteisėto vandens paėmimo aptikimas ir įvertinimas (WODA)

2015 - 2016

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Neteisėtas vandens išgavimas pasitaiko ne tik drėkinimui, bet net ir pramoninėms bei civilinėms reikmėms ir kai kuriais atvejais gali sukelti
didelį poveikį dirvožemio nusėdimui. Tipiški neteisėto vandens išgavimo atvejai pasitaiko, kai šuliniai eksploatuojami neturint leidimo arba kai vanduo iš upių ar kanalų pumpuojamas be leidimo.

Žemės stebėjimas (ŽS), ypač palydovinis nuotolinis stebėjimas, gali suteikti gerai žinomų vandens gavybos stebėsenos metodų. Neteisėto vandens ėmimo nustatymas yra dar vienas žingsnis į priekį, kuris įmanomas tik tuo atveju, jei leidimai organizuojami tinkamoje GIS. Pirmiausia EO metodus, skirtus vandens paėmimo stebėsenai, galima apibendrinti taip:

  1. Raugalų evapotranspiracijos stebėsenos metodai.
  2. Dirvožemio nusėdimo stebėsenos metodai.
.

Darbo tikslas - pagerinti IMPEL narių galimybes stebėti teisėtą ir neteisėtą vandens perteklinį suvartojimą taikant ekonomiškai efektyvius EO ir GIS metodus. Tai gali padidinti IMPEL narių’ veiksmingumą, panaudojant perspektyvinius išteklius vietoje kovojant su neteisėtu vandens gavyba; gebėjimų aiškinti vandens naudojimą žemės ūkyje, civilinėms ir pramoninėms reikmėms didinimas gali būti naudingas valstybėms narėms įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą ir siekiant tikslų, nustatytų Efektyvaus išteklių naudojimo Europoje plane.

Rengdami šį projektą IMPEL nariai įgis daugiau žinių apie EO metodus ir "Copernicus" programos teikiamas galimybes, taip pat ir kitose nei vandens naudojimas žemės ūkyje srityse, pavyzdžiui, žemėtvarkos, nelegalių sąvartynų problemos sprendimo ir t. t. (bus plėtojama įgyvendinant kitus projektus). Šio projekto rezultatai būtų labai naudingi plėtojant "Copernicus" žemės stebėsenos paslaugą. Galimas "Copernicus" susidomėjimas aplinkosauginiu tikrinimu jau paminėtas "Copernicus" darbo programoje, todėl prireikus poreikiai galėtų būti toliau tenkinami.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Užbaigta – Period: 2015 - 2016 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter