IMPEL Logo

2022-27 m. daugiametė strateginė programa

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL naujoji daugiametė strateginė programa (MASP) 20122-27 metams parengta atsižvelgiant į daugybę pasaulinių problemų ir dėl to mūsų nariams kylančius praktinius ir išteklių iššūkius. Gali būti, kad tolesni netikėti pokyčiai gali turėti įtakos programos įgyvendinimui. Ją formuoja Europos Sąjungos (ES) "Žaliasis susitarimas" su ambicingu "nulinės taršos" tikslu ir Klimato ir biologinės įvairovės ekstremaliosios situacijos. Jame atsižvelgiama į IMPEL 2020 valdymo vertinimo rezultatus ir pasiūlymus dėl reformų. Ji grindžiama Europos Komisijai (EK) apibendrintu IMPEL pozicijos dokumentu dėl atitikties aplinkosaugos reikalavimams užtikrinimo ir joje taip pat atsispindės tolesni pokyčiai ES atitikties aplinkosaugos reikalavimams užtikrinimo veiksmų plano darbo srityse, prie kurių IMPEL prisideda kartu su kitais Europos aplinkosaugos specialistų tinklais. 

Tags:

Subscribe to our newsletter