IMPEL Logo

Kontrolinis sąrašas, skirtas teisės aktų praktiškumui ir įgyvendinamumui įvertinti

Siekiant paskatinti politikos formuotojus, teisės aktų leidėjus ir suinteresuotąsias šalis skirti daugiau dėmesio tikėtinoms praktinio įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo problemoms per visą teisėkūros procesą, siekiant numatyti ir spręsti praktinio įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo problemas pasitelkdamas aktyvų požiūrį, IMPEL inicijavo projektą, kurio tikslas - parengti praktinį kontrolinį sąrašą, skirtą įvertinti galiojančių ir naujų teisės aktų praktiškumą ir įgyvendinamumą, siekiant pagerinti bendrą ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse.

IMPEL 2006 m. parengė savo kontrolinį sąrašą, tačiau jį pakeitė 2010 m. atliktas darbas kartu su Europos aplinkos apsaugos agentūrų vadovų’tinklu.

Šis kontrolinis sąrašas sudarytas tam, kad teisėkūros ir įgyvendinimo proceso dalyviai ir suinteresuotosios šalys galėtų įvertinti ES aplinkosaugos teisės aktus (ir su jais susijusius nacionalinius teisės aktus bei įgyvendinimo pastangas) įvairiais praktiškumo ir įgyvendinamumo aspektais, tiek ex ante, tiek ex post. Šioje ataskaitoje pateikiamas klausimų sąrašas, kurį galima naudoti kaip kontrolinį sąrašą, aide-mémoire arba kaip klausimyną, priklausomai nuo naudotojo poreikių ir interesų.

Papildomas (-i) priedas (-ai)

Tags:

Subscribe to our newsletter