IMPEL Logo

Leidimų išdavimo metodika - palyginimas

"Teisingi veiksmai išduodant aplinkosaugos leidimus" yra tęstinis projektas (2016-2018 m.), kurio metu atidžiau nagrinėjamas leidimų išdavimo ir tikrinimo santykis, nustatomi įdomūs pavyzdžiai ir geroji Europos praktika, nustatomi ir aprašomi veiksmai, kurie galėtų būti taikomi leidimų išdavimo procedūrose.

Šiuo 3 metų trukmės projektu siūloma: 1) surinkti ir palyginti procedūras, kurios šiuo metu naudojamos Europoje
, ir išsiaiškinti poreikius, 2) remdamasi šia informacija projekto grupė parengs gaires, kurios bus pakankamai lanksčios, kad galėtų prisitaikyti prie Europos institucijų išduodant IED leidimus, 3) surengti mokymus apie IED leidimų išdavimą ir nustatyti leidimų išdavimo priemonių ir metodikų spragas, kad būtų galima inicijuoti naujus IMPEL projektus.

Galutinis darbo rezultatas - žingsnis po žingsnio parengtos leidimų išdavimo gairės, gerai apmokyti leidimus išduodantys
pareigūnai ir nustatytos naujos IMPEL iniciatyvos leidimų išdavimo projektams.

Tags:

Lead country and contact

Nyderlandai

Subscribe to our newsletter