IMPEL Logo

Sąvartynų patikrinimų rekomendacijos (2016 m. pataisyta versija)

Prieš patikrinimą sąvartyne reikia aprėpti įvairius dalykus. Remdamasi IMPEL’projektu apie sąvartynus, inspekcijos grupė nusprendė pasirinkti tam tikrus dalykus, kuriems šiose gairėse bus skiriama daugiausia dėmesio, būtent:
(1) Atliekų priėmimo kriterijai ir procedūros.
(2) Dujų kontrolė.
(3) Dirvožemio ir vandens (požeminio vandens) apsauga.
(4) Vandens kontrolė ir išsiplovimo ate valdymas.

Šiose gairėse pateikiamas trumpas kiekvieno iš minėtų dalykų aprašymas, įskaitant Sąvartynų direktyvos reikalavimus, susijusius su šia veikla. Antra, pateikiamos nuorodos į (žinomos) ES valstybėse narėse galiojančias gaires ir priemones.

Tags:

Lead country and contact

Nyderlandai

Subscribe to our newsletter