IMPEL Logo

IED įgyvendinimo gairės planuojant ir vykdant patikrinimus

Šios gairės parengtos pagal 2012 m. IMPEL projektą: Pagrindinis šio projekto tikslas buvo organizuoti keitimąsi informacija apie geriausią IED 23 straipsnio įgyvendinimo praktiką, atsižvelgiant į IMPEL jau parengtas patikrinimų planavimo ir rizikos vertinimo gaires ir IED 23 straipsnyje aprašytus reikalavimus.

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter