IMPEL Logo

Gairės "Žiedinės ekonomikos kūrimas

Pereinant prie žiedinės ekonomikos labai svarbus elementas yra inovacijos gamybos ir perdirbimo įmonėse, kuriomis siekiama efektyviai naudoti išteklius, užkirsti kelią atliekų susidarymui ir naudoti gamybos likučius ar iš atliekų išgautas medžiagas kaip antrines žaliavas. Pagrindinė sąlyga, kad šios žiedinės inovacijos būtų veiksmingos, yra geresnis politikos, teisės aktų ir reguliavimo susiejimas vietoje. Šios gairės parengtos siekiant padėti reguliavimo institucijoms, politikos ir teisės aktų leidėjams bei įmonėms sudaryti sąlygas tokioms inovacijoms ir jas įgyvendinti bei spręsti kai kuriuos bendrus iššūkius.

Ataskaitoje pateikiamas MIW&IMPEL konferencijos, kurioje buvo pristatytos “Reguliuotojams skirtos gairės dėl žiedinės ekonomikos (atliekų prevencijos ir perdirbimo) inovacijų įgalinimo ” protokolas.

Tags:

Lead country and contact

Italija

Subscribe to our newsletter