IMPEL Logo

Intensyvių kiaulių auginimo įmonių tikrinimo gairių knyga

Šios rekomendacijos - tai šalių, atstovaujamų IMPEL projekte “TIPK leidimų išdavimo ir tikrinimo gerinimas kiaulių auginimo įrenginiuose”, bendradarbiavimo rezultatas. Projekto tikslas - parengti praktines priemones, skirtas TIPK kiaulių fermų inspektoriams. Knygos struktūra pagrįsta veikla kiaulių fermoje. Tai atitinka kasdienę praktiką kiaulininkystės ūkyje ir įprastą kiaulininkystės ūkio patikrinimą.

Penkios pagrindinės pasirinktos aplinkosaugos problemos yra šios:

  1. Mėšlo laikymas
  2. Mėšlo paskleidimas žemėje
  3. Gyvūnų laikymo sistemos
  4. Vandens taršos mažinimo būdai ir
  5. Kvapo vertinimas.

Europos teisės aktai taikomi dideliems kiaulių ūkiams. Svarbiausia yra Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (anksčiau - TIPK direktyva), kurioje yra TIPK įrenginių reglamentavimas. Minimalus kiaulių kiekis TIPK įrenginiuose yra 2000 gamybinių kiaulių arba 750 paršavedžių. IED numatyti aplinkosauginių patikrinimų reikalavimai. Be to, pagal IED reikalaujama, kad IPPC įrenginiuose būtų naudojamos geriausios prieinamos technologijos (GPGB), kurios nurodytos Bref dokumente "Intensyvus naminių paukščių ir kiaulių auginimas". Daugumai kiaulių fermų veiklos rūšių galima apibrėžti GPGB, kurie pateikiami šiose gairėse. Tai padeda inspektoriams lengviau orientuotis sudėtingame ir išsamiame Bref dokumente.

Pasirengimas patikrinimui apima informacijos rinkimą ir turimų brėžinių, žemėlapių bei techninės informacijos nagrinėjimą. Inspektoriai taip pat išstudijuoja susijusius teisės aktus ir gaires (jei jų yra). Patikrinimą sudaro dvi dalys. Vienoje dalyje bus nagrinėjami įrenginio biure esantys dokumentai, apžvalgos ir įrašai, kita dalis vyks tikrinant įrenginį. Visiems tikrinimo etapams galima naudoti šiose gairėse pateiktus tikrinimo kontrolinius sąrašus ir pagrindinius tikrinimo klausimus.

Tags:

Lead country and contact

Nyderlandai

Subscribe to our newsletter