IMPEL Logo

Gamtos apsauga išduodant leidimus ir tikrinant pramonės įrenginius

Šioje ataskaitoje (įrankyje) ypač daug dėmesio skiriama atrankos kriterijų paaiškinimui, reikšmingo poveikio vertinimui, bendro poveikio vertinimui ir, jei įmanoma, mechanizmams, kuriais siekiama patikrinti, ar laikomasi leidimo sąlygų, susijusių su poveikio mažinimo priemonėmis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 6(3). Kalbant apie "Natura 2000" klausimų sprendimą išduodant leidimus ir tikrinant pramoninius įrenginius, projekto metu nustatyta keletas gerosios patirties pavyzdžių, aprašytų ataskaitoje.

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter