IMPEL Logo

Kaimynystės dialogas - priemonių rinkinys

Šis dokumentas skirtas valdžios institucijoms ir įmonėms, kurios nori taikyti arba skatinti tiesioginio dialogo
prieigą sprendžiant aplinkosaugos konfliktus tarp gyventojų ir pramonės objektų. Kelios valstybės narės dalyvavo keliuose projektuose, skirtuose kaimynystės dialogams užmegzti, kurių metu buvo renkami ir vertinami pavyzdžiai, kaip aplinkosaugos konfliktus tarp įmonių ir jų kaimynystės galima spręsti dialogo būdu.

Kita kalba (-os)

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter