IMPEL Logo

Patikrinimų tikslų nustatymas ir veiklos stebėsenos gairės

Kelis metus IMPEL dirbo su patikrinimų planavimo tema, vykdydama projektą "Darykime teisingai" (DTRT). DTRT pristatė aplinkosauginių patikrinimų ciklą. Svarbūs šio ciklo etapai yra prioritetų nustatymas ir patikrinimų tikslų bei susijusių veiklos rodiklių apibrėžimas. Kai valdžios institucijos pradėjo įgyvendinti DTRT, paaiškėjo, kad joms reikia tolesnės paramos, ypač šių dviejų etapų atžvilgiu. Todėl IMPEL nusprendė parengti keletą papildomų priemonių šiose srityse.
Šioje ataskaitoje pateiktose gairėse daugiausia dėmesio skiriama tikrinimo tikslų nustatymui ir veiklos stebėsenai. Kito projekto metu buvo sukurta prioritetų nustatymo priemonė (EasyTools projektas). Kartu su DTRT jos suteikia valdžios institucijoms išsamų gairių rinkinį, skirtą patikrinimų planavimui.

Šios gairės pirmiausia buvo parengtos siekiant padėti kontrolės institucijoms nustatyti ir stebėti reguliuojamų objektų tikrinimo tikslus, tačiau jos gali būti naudojamos ir plačiau. Pavyzdžiui, kontrolės institucijos, kurios taip pat turi įgaliojimus imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų prieš neteisėtą atliekų išmetimą, gali naudotis šiose gairėse pateikta metodika, kad nustatytų ir stebėtų tikslus, kaip sistemingai tvarkyti tokias vietas.

Tags:

Lead country and contact

Nyderlandai

Subscribe to our newsletter