IMPEL Logo

Tools

 • Finansinis atidėjinys aplinkosaugos įsipareigojimams - praktinis vadovas

  Šis praktinis vadovas yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas reguliavimo institucijoms. Jame nenurodoma, ką turėtų daryti reguliavimo institucija. Vietoj to, juo siekiama pateikti informaciją, kuri padėtų reguliavimo institucijoms priimti geresnius sprendimus dėl finansinio atidėjinio aplinkosaugos įsipareigojimams ir prievolėms. Tokiu būdu jis turėtų prisidėti prie geresnės aplinkos ir valstybės iždo apsaugos, skatinti laikytis principo "teršėjas moka" ir skatinti ūkio subjektų investicijas į taršos prevenciją. Vadove nurodomi klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant sprendimus vertinant finansinį aprūpinimą, ir padedama reguliavimo institucijoms bei kitiems naudotojams rasti sėkmingus sprendimus. Jame taip pat pabrėžiama nuolatinės finansinės nuostatos priežiūros ir stebėsenos svarba, siekiant užtikrinti sėkmingą finansinės nuostatos įgyvendinimą, kai to reikia, ir pateikiami naudojimo pavyzdžiai bei gairės tarptautiniu mastu.

  [Read more]
 • Leidimų išdavimo metodika - palyginimas

  Tinkamų aplinkosaugos leidimų išdavimas - tai tęstinis projektas (2016-2018 m.), kurio metu atidžiau nagrinėjamas leidimų išdavimo ir tikrinimo santykis, nustatomi įdomūs pavyzdžiai ir geroji praktika Europoje, nustatomi ir aprašomi veiksmai, kurie galėtų būti taikomi leidimų išdavimo procedūrose.

  [Read more]
 • Gamtos apsauga išduodant leidimus ir tikrinant pramonės įrenginius

  Šioje ataskaitoje (įrankyje) daugiausia dėmesio skiriama atrankos kriterijų paaiškinimui, reikšmingo poveikio vertinimui, bendro poveikio vertinimui ir, jei įmanoma, mechanizmams, kuriais siekiama patikrinti, ar laikomasi leidimo sąlygų, susijusių su klimato kaitos švelninimo priemonėmis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 6(3). Kalbant apie "Natura 2000" klausimų sprendimą išduodant leidimus ir tikrinant pramoninius įrenginius, projekto metu nustatyta keletas gerosios patirties pavyzdžių, aprašytų ataskaitoje.

  [Read more]
 • Geroji energijos vartojimo efektyvumo praktika išduodant leidimus ir atliekant patikrinimus

  Šiame dokumente apžvelgiama geroji praktika, susijusi su energijos vartojimo efektyvumu leidimų išdavimo ir tikrinimo procedūrose.

  [Read more]
 • Atliekų apdorojimas prieš šalinimą sąvartyne pagal CK 6.2 straipsnį. Direktyvos dėl sąvartynų 6 straipsnį

  Šioje ataskaitoje pateikiami IMPEL projekto "Sąvartynai" dalies, skirtos Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 6 straipsnio įgyvendinimui ES valstybėse narėse, rezultatai. siekiant ištirti padėtį valstybėse narėse, susijusią su neapdorotų atliekų šalinimu sąvartynuose. Buvo išplatinta preliminari apklausa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter