IMPEL Logo

Atliekų apdorojimas prieš šalinimą sąvartyne pagal CK 6.2 straipsnį. Direktyvos dėl sąvartynų 6 straipsnį

Šioje ataskaitoje pateikiami IMPEL projekto "Sąvartynai" dalies, skirtos Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 6 straipsnio įgyvendinimui ES valstybėse narėse, rezultatai, siekiant ištirti padėtį valstybėse narėse, susijusią su neapdorotų atliekų šalinimu sąvartynuose. Buvo išplatinta preliminari apklausa.

Ataskaitoje pateikiama:

    .
  • įvairių metodų, skirtų įvertinti, ar prieš šalinant atliekas sąvartyne reikia jas apdoroti, analizė
  • atliekų apdorojimo kriterijų ir technologijų analizė
  • atliekų maišymo leidimų išdavimo instrukcijos
  • pastabos dėl bendros ANC vertinimo metodikos tvarkant stabilias nereaktyvias atliekas
  • .
  • pasiūlymai dėl tinkamo patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų tvarkant ir kietąsias, ir pramonines atliekas
  • .

Tags:

Subscribe to our newsletter