IMPEL Logo

Atliekų aikštelių vadovas

Atsižvelgiant į visame pasaulyje susiduriančius probleminius atliekų srautus, ypač elektroninių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių srautus nuo Europos iki Afrikos, atliekų vežimo ekspertai šiuo metu sutaria, kad būtina veiksmingiau kovoti su nelegalių atliekų srautų šaltiniais ir “pirminiais įrenginiais, kuriuose tokios atliekos surenkamos, saugomos ir (arba) apdorojamos prieš jas eksportuojant. 2011 m. pradžioje pradėtu IMPEL-TFS “Atliekų tvarkymo vietų” projektu siekiama geriau suprasti šiuos atliekų srautus ir įrenginius, keistis informacija ir gerąja patirtimi bei parengti gaires dėl vietų nustatymo,  tikrinimo ir tolesnių veiksmų, kad būtų skatinama laikytis reikalavimų.

Šis Atliekų tvarkymo vietų vadovas parengtas remiantis projekto grupės patirtimi, esamų rekomendacinių dokumentų analize, IMPEL šalims narėms išsiųstais klausimynais ir ekspertų seminaro Frankfurte prie Maino (Vokietija) rezultatais. Jame supažindinama su nelegalios prekybos atliekomis ekonomika ir teisinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su atliekų tvarkymo vietomis, ir pabrėžiama aktyvių priemonių, pavyzdžiui, informuotumo didinimo kampanijų ir bendradarbiavimo su muitinėmis, prekybos asociacijomis ir laivybos linijomis, svarba. Toliau pateikiamos probleminių atliekų aikštelių nustatymo gairės ir sėkmingų metodų, taikomų kai kuriose ES šalyse, pavyzdžiai, pavyzdžiui, atliekų srauto prieiga. Pagrindinė vadovo dalis skirta pasiruošimui ir patikrinimų vietoje vykdymui, daugiausia dėmesio skiriant patikrinimo metodams, reikalingai informacijai ir kontaktams, atliekų ir ne atliekų atskyrimui ir saugos aspektams. Paskutiniame dokumento skyriuje aptariami būtini tolesni veiksmai po patikrinimų vietoje. Vadovo tekstą papildo 11 priedų, kuriuose pateikiami sprendimų medžiai, kontroliniai sąrašai, atitinkamos formos,
procedūrinių reikalavimų lentelės ir naudingos interneto nuorodos.

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter