IMPEL Logo
  • Trīs pakalpojumu konkursi IMPEL pasākumu atbalstam

    Trīs pakalpojumu konkursi IMPEL pasākumu atbalstam

Laipni lūdzam IMPEL

Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un piemērošanas tīkls (IMPEL) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kas apvieno Eiropas Savienības dalībvalstu, ES pievienošanās un kandidātvalstu, EEZ un EBTA valstu un potenciālo kandidātvalstu, kas vēlas pievienoties Eiropas Kopienai, vides aizsardzības iestādes.

Mūsu misija ir nodrošināt efektīvu Eiropas vides tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, veicinot profesionālu sadarbību, informācijas un paraugprakses apmaiņu starp vides aizsardzības regulatoriem.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter