IMPEL Logo
 • Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme Štutgartē 2023. gada 18.-19. oktobrī

  Konkurss par IT drošību un GDPR

 • tīmekļa vietnes uzlabojumu konkurss

  Konkurss par IT drošību un GDPR

 • IMPEL starpnozaru instrumentu un pieeju ekspertu grupas sanāksme

  Konkurss par IT drošību un GDPR

 • Konkurss par IT drošību un GDPR

  Konkurss par IT drošību un GDPR

Laipni lūdzam IMPEL

Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un piemērošanas tīkls (IMPEL) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kurā apvienojušās Eiropas Savienības dalībvalstu, ES pievienošanās un kandidātvalstu, EEZ un EBTA valstu, kā arī potenciālo kandidātvalstu, kas vēlas pievienoties Eiropas Kopienai, vides aizsardzības iestādes.

Mūsu misija ir nodrošināt efektīvu Eiropas vides tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, veicinot profesionālu sadarbību, informācijas un paraugprakses apmaiņu starp vides regulatoriem.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter