IMPEL Logo
 • AquaConSoil 2023 tika prezentēti IMPEL ūdens un zemes sanācijas projekta rezultāti

  IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

 • IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekta konkurss - termiņš līdz 7. septembrim

  IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

 • IMPEL ūdens un zemes konference Bukarestē

  IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

 • Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa mini konference Frankfurtē

  IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

 • IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

  IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas sanāksme un apmeklējums 19.-20. jūnijā Santomigelā, Azoru salās

Laipni lūdzam IMPEL

Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un piemērošanas tīkls (IMPEL) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kurā apvienojušās Eiropas Savienības dalībvalstu, ES pievienošanās un kandidātvalstu, EEZ un EBTA valstu, kā arī potenciālo kandidātvalstu, kas vēlas pievienoties Eiropas Kopienai, vides aizsardzības iestādes.

Mūsu misija ir nodrošināt efektīvu Eiropas vides tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, veicinot profesionālu sadarbību, informācijas un paraugprakses apmaiņu starp vides regulatoriem.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter