IMPEL Logo

Par IMPEL

IMPEL biedri ir 55 vides iestādes 36 valstīs: 28 ES dalībvalstīs, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Serbijā, Turcijā, Islandē, Kosovā*, Albānijā, Šveicē un Norvēģijā. IMPEL asociācijā tās tiek sauktas par IMPEL dalībvalstīm.
IMPEL Ģenerālā asambleja var uzņemt asociācijā novērotājus, kuri tad var piedalīties Ģenerālās asamblejas sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām. Novērotājs var būt starptautiska organizācija vai tīkls, kas ir cieši saistīts ar IMPEL darbību. IMPEL projektos un pasākumos var piedalīties arī eksperti, kurus izvirza novērotāja pārstāvis.

(*Šī iecelšana neskar nostājas par statusu un ir saskaņā ar ANO DPR 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju)

.

Subscribe to our newsletter