IMPEL Logo

About IMPEL

Pārvalde ir asociācijas izpildinstitūcija un ir atbildīga par ikdienas vadību un Ģenerālās asamblejas lēmumu īstenošanu. Piemēram, tā pārvalda attiecības ar galvenajām ārējām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas Komisiju, izstrādā tīkla budžeta projektu un vajadzības gadījumā pārvalda un piešķir līdzekļus. Valde pārrauga sekretariāta darbību.

Šobrīd valdē ietilpst:

Marco Falconi

Marco Falconi strādā par tehnologu ISPRA (Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūtā) un ir IMPEL Ūdens un zemes ekspertu grupas vadītājs. Viņam ir divi maģistra grādi – viens vides zinātnē un otrs ģeoloģijā.
Marco ir starptautiska pieredze, strādājot ar Apvienoto Nāciju Organizācijas projektiem Balkānu valstīs un GEO6 novērtēšanā. Viņš ir viens no EIONET Nacionālā references centra augsnes jomā. ISPRA viņš ir ikgadējā ziņojuma par pilsētu teritorijām “Augsne un zeme” nodaļas koordinators. Viņš ir arī ikgadējās konferences par piesārņotajām vietām Remtech Europe zinātniskais koordinators. Viņš pasniedz vides novērtējumu Markes Politehniskajā universitātē un Kamerīno universitātē.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojans ir vecākais vides inspektors Vides un telpiskās plānošanas inspekcijā Slovēnijā. Viņš ir ieguvis grādu organizatoriskajās zinātnēs Kranjas Universitātē Slovēnijā. Viņš ir Slovēnijas TFS jautājumu starpdepartamentu darba grupas vadītājs (locekļi Inspekcija, Policija, Finanšu administrācija) un ir iesaistīts IMPEL vairāk nekā 10 gadus kā valsts koordinators, valsts kontaktpersona TFS jomā, Atkritumu&TFS ekspertu grupas vadības komitejas loceklis un aktīvs dažādu IMPEL projektu dalībnieks Atkritumu&TFS un starpnozaru ekspertu grupu ietvaros. Bojans ir priekšsēdētāja vietnieks projektu jautājumos. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfreds strādā Nīderlandes Drentes provinces licencēšanas iestādē, kas izsniedz medību, dabas aizsardzības un mežsaimniecības atļaujas. Drentes provinces vārdā viņš piedalās valsts darba grupā dabas aizsardzības tiesību aktu jautājumos un valsts darba grupā vilku pārvaldības jautājumos. Viņa iepriekšējā darba pieredze ietver darbu par nekustamā īpašuma aģentu Lauksaimniecības, dabas un zivsaimniecības ministrijā, kā arī par dabas aizsardzības inspektoru Frīzlandes provincē. Kopš 2017. gada viņš ir iesaistījies IMPEL  un 2021. gadā tika ievēlēts par dabas ekspertu grupas vadītāju.

Martine Blondeel

Martine ir Flandrijas valdības Vides un telpiskās attīstības departamenta Vides un telpiskās attīstības politikas vecākā eksperte Beļģijā. Pirms tam viņa ilgus gadus bija Vides inspekcijas nodaļas galvenā inspektora vadītāja. Šajā amatā viņa pārraudzīja vairāku ekspertu koordinējošo darbu dažādās vides jomās, piemēram, gaisa, notekūdeņu, atkritumu, atkritumu pārvadājumu, trokšņa, smaku, ozona slāni noārdošo vielu un siltumnīcefekta gāzu, augsnes un gruntsūdeņu, ģenētiski modificētu organismu, energopārvaldības sistēmu, vides pārvaldības sistēmu un Reach regulas jomās. Pirms tam viņa bija koordinatore-eksperts gaisa piesārņojuma un smaku radītā kaitējuma kontroles jomā. Viņai ir pieredze kā vides inspektorei, kā politikas speciālistei gaisa jomā un kā dabaszinātņu pasniedzējai. Viņa ir studējusi Lēvenes universitātē un pēc tam turpinājusi studijas Antverpenes un Gentes universitātēs. Kopš 2007. gada viņa ir iesaistījusies IMPEL darbā, galvenokārt ekspertu grupās "Rūpniecība & amp; gaiss" un "Transversāli jautājumi & amp; un 2021. gadā viņa tika ievēlēta par transversālo jautājumu ekspertu grupas vadītāju.

Subscribe to our newsletter