IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariātā strādā pieci darbinieki:

Will Fawcett

Will Fawcett ir atbildīgs par IMPEL organizatorisko un operatīvo atbalstu. Viņa galvenie uzdevumi ir plānot, koordinēt un uzraudzīt valdes un GA sanāksmes. Viņš atbalsta priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku viņu darbā. Viņš palīdz sagatavot dotāciju pieprasījumus un ziņojumus sadarbībā ar valdi, ekspertu grupu vadītājiem, projektu un finanšu speciālistu. Viņš koordinē sekretariāta darbu un nodrošina saikni ar preču un pakalpojumu piegādātājiem un pārvalda to darbību. Viņš arī koordinē darbības ar citiem attiecīgajiem vides atbilstības tīkliem.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya atbild par projektu vadību. Viņa ir atbildīga par projektu portfeļa un darbību pārraudzību un IMPEL projektu vadības plānu izstrādi. Viņa izstrādā riska pārvaldības plānus un nodrošina ziņošanu un izmaiņu kontroli. Viņa atbalsta ekspertu grupas to darba plānu izstrādē. Viņa nodrošina savlaicīgu uzraudzību un ziņošanu par projekta progresu un sagatavo tehniskos ziņojumus IMPEL dotāciju ziņojumiem. Sadarbībā ar finanšu speciālistu viņa atbalsta projektu vadītājus izmaksu kontroles jomā.

Fotini Stamati

Fotini Stamati -  Bieži administratīvā atbalsta pakalpojumi

Fotini Stamati nodrošina IMPEL’s galveno administratīvo atbalstu. Viņa pārvalda interešu apliecināšanas procesu un locekļu’piekļuvi intranetā un uztur atjauninātu kontaktu sarakstu. Viņa izplata attiecīgo informāciju valsts koordinatoriem, valdei un dalīborganizācijām. Viņa atbalsta intraneta saziņu no valdes, komitejām, projektiem un pasākumiem uz tīklu. Viņa nodrošina atbalstu videokonferenču un reģistrācijas procedūru izveidošanā IMPEL sanāksmēm un pārvalda IMPEL kalendāru.
.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Klaudija Vunderliha ir gādā par IMPEL’finanšu administrēšanu. Viņa sagatavo iekšējās un ārējās revīzijas un finanšu pārskatus, koordinācijas ar ar budžeta struktūrvienības Eiropas Komisijā, un pārvalda nodokļu saistības sadarbībā ar< ar ārējo grāmatvedi un Beļģijas iestādēm.  Viņa is nodrošinot finanšu informācija fvai the Board, PMG, un darbības atbalsts in cosadarbība ar ar projekta vadītājssnd kontrolē IMPEL’s skaidrā nauda un rezerves līdzekļi as IMPEL’s finansists

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sofija Morica ir pievienojusies IMPEL kā stagiaire uz sešiem mēnešiem, sākot no 2022. gada janvāra. Viņa iesaistīsies dažādās aktivitātēs un iepazīsies ar tīkla lomu. Viņa galvenokārt palīdzēs izveidot jauno tīmekļa vietni un strādās pie ceļojumu organizēšanas.

Şenay ARSLAN

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks, abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter