IMPEL Logo

IMPEL TIGDA projekta konkursa termiņš pagarināts līdz 30. jūnijam

20 Jun, 2023

IMPEL projekta Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) mērķis ir dalīties ar zināšanām un labo praksi par to, kā pārvaldīt gruntsūdeņu urbšanu un ieguvi. Tas ietvertu īpašus atļauju izsniegšanas nosacījumus, akreditācijas, kā arī izpildes instrumentus un metodes, kas dažādās dalībvalstīs ir ieviestas, lai samazinātu nelikumīgu urbšanu un pazemes ūdeņu (pār)ieguvi, tādējādi palīdzot sasniegt labu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli pazemes ūdensobjektos. 

TIGDA projekta ietvaros ir izstrādāta darba pakete "Zemes novērošanas metodes nelikumīgu pazemes ūdeņu darbību atklāšanai". Šīs darba paketes mērķis ir pārskatīt dažādus Zemes novērošanas metožu veidus un datus, ko var izmantot, lai atklātu nelikumīgas pazemes ūdeņu darbības. Darba paketes ietvaros ir jāsagatavo rakstisks ziņojums ar ieteikumiem par Zemes novērošanas metodēm un datiem attiecībā uz nelikumīgu gruntsūdeņu darbību mērogu.  

Tātad IMPEL darba paketes "Zemes novērošanas metodes nelikumīgu gruntsūdeņu darbību atklāšanai" vajadzībām meklē pakalpojumu sniedzēju.  

Lūdzam skatīt pievienoto pakalpojuma sludinājumu konsultantam IMPEL TIGDA projekta ietvaros. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 30. jūnijam. 

Subscribe to our newsletter