IMPEL Logo

Jauns konkurss par datu vākšanas lietotni

19 Oct, 2021

Eiropas jūras pārrobežu tranzīta projekts makrofaunas un antropogēnās slodzes monitoringam (Europe-MTT 2021), ir mērķis uzsākt procesu, kas beidzas ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm vaļveidīgo un jūras bruņurupuču un to apdraudējumu, piemēram, plastmasas un jūras satiksmes, monitoringam Jūras stratēģijas pamatdirektīvas ietvaros, izmantojot lielos kuģus kā novērošanas platformas

Tātad IMPEL meklē pakalpojumu sniedzējus, kas 2021. gada novembrī un decembrī vidēji 20 dienas strādās pie APP izstrādes par datu vākšanu par vaļveidīgajiem, citiem makroorganismiem un tādiem faktoriem kā jūras satiksme

.

Sklikšķiniet šeit, lai uzzinātu konkursa noteikumus un iegūtu papildu informāciju: EUROPE MTT2021 IMPEL konkurss

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 7. novembrim.

Subscribe to our newsletter