IMPEL Logo

NPRI projekta konkurss

25 Jul, 2022

Impel Nacionālās salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvas (NPRI) IV fāzes projekta mērķis ir veidot autonomas spējas salīdzinošās vērtēšanas veikšanā. Darba stratēģiskais rezultāts ir labāka un viendabīgāka vides tiesību aktu īstenošana valsts un reģionālā līmenī, pamatojoties uz katras valsts konkrēto tiesisko un tehnisko situāciju. NPRI process ļauj identificēt vājās vietas tīklā, pamatojoties uz vietējo analīzi, un ļauj noteikt risinājumus, kurus var piemērot arī visā tīklā. Projekta ietvaros ir nepieciešams sniegt ekspertu atbalstu projektu vadītājiem un komandai specifiskā jomā, kas saistīta ar salīdzinošajām pārbaudēm starptautiskā līmenī.

Tātad IMPEL NPRI IV fāzes projekta vajadzībām meklē pakalpojumu sniedzēju.

Lūdzu skatīt pievienoto pakalpojuma sludinājumu konsultantam IMPEL Nacionālās salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvas (NPRI) IV fāzes projekta ietvaros.

Termiņš ir pagarināts - jaunais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 8. septembris

.

SERVICE ADVERT KONSULTANTAM IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJEKTA IV FĀZES PROJEKTA IESNIEGŠANA

Subscribe to our newsletter