IMPEL Logo

News

 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme Štutgartē 2023. gada 18.-19. oktobrī

  20 Oct, 2023

  Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme 2023 notika 18. un 19. oktobrī Štutgartē un tiešsaistē. To organizēja Vācijas Bādenes-Virtembergas Vides, klimata un enerģētikas ministrijas (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) Starptautiskais departaments Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un izpildes tīkla (IMPEL) paspārnē. Liels paldies, ka varējām izmantot viņu ēku, kā arī palīgiem no ministrijas un mūsu vācu kolēģim Oliveram Volfam. Bez viņu palīdzības un arī IMPEL sekretariāta kolēģu palīdzības nebūtu izdevies tik veiksmīgs pasākums!

  [Read more]
 • IMPEL starpnozaru instrumentu un pieeju ekspertu grupas sanāksme

  17 Oct, 2023

  IMPEL transversālo instrumentu un pieeju ekspertu grupas sanāksme notika 2023. gada 27. septembrī Romā, Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūta (ISPRA) galvenajā mītnē. IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches ekspertu grupas projekti arī organizēja pasākumus, kas notika paralēli šai sanāksmei.

  [Read more]
 • IMPEL Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas projekts rīkoja apmācību sesiju Bukarestē

  13 Oct, 2023

  No 4. līdz 6. oktobrim Bukarestē, Rumānijā, notika trīs dienu mācību sesija, kas tika organizēta IMPEL projekta "Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika" ietvaros. Sanāksmē piedalījās 25 vides eksperti (galvenokārt inspektori un atļauju rakstītāji) no dažādām valstīm un Rumānijas. Turklāt vairāk nekā 60 IMPEL dalībnieki piedalījās tiešsaistē.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Putnu un biotopu direktīvu īstenošana Eiropas lidlaukos Projekta ietvaros tika veiktas lidlauku vizītes Dānijā

  05 Oct, 2023

  Liela daļa Eiropas ir izkaisīti pa visu kontinentu, un tajos dzīvo visdažādākās Eiropas augu un dzīvnieku sugas. Daži no šiem dzīvniekiem, jo īpaši smagi lidojošie un/vai putni, ir viens no lielākajiem aviācijas apdraudējumiem. Saduroties ar gaisa kuģi (gaisa kuģa un savvaļas dzīvnieku sadursme), putni un citi dzīvnieki var apdraudēt gaisa kuģa, tā apkalpes un pasažieru (kā arī lidlauka tuvumā un ārpus tā dzīvojošo cilvēku) drošību.

  [Read more]
 • Nobeiguma paziņojums - 4 tīklu konference

  04 Oct, 2023

  Četri tīkli - IMPEL - Eiropas Savienības Vides tiesību īstenošanas un piemērošanas tīkls, EUFJE - Eiropas Savienības Vides tiesnešu forums, ENPE - Eiropas Vides prokuroru tīkls un EnviCrimeNet - šodien publicēja paziņojumu pēc pagājušajā nedēļā Romā veiksmīgi notikušās 4 tīklu konferences. Paziņojumā galvenā uzmanība pievērsta 5 galvenajiem tematiem, kurus tīkli uzskata par izšķirošiem, risinot ar vidi saistītu noziegumu problēmu, proti: jaunas metodes, lai novērstu un atklātu pārkāpumus vides jomā nepieciešamība, lai administratīvās un kriminālās tiesībaizsardzības iestādes savstarpēji papildinātu viena otru. padarīt noziegumus pret vidi nerentablus. nodarītā kaitējuma novērtēšana, atlīdzināšana un kompensēšana. tiesībaizsardzības rezultātu novērtēšana.

  [Read more]
 • 4 tīklu konference sākas rīt!

  27 Sep, 2023

  Ir gandrīz pienācis laiks pirmajai 4 Networks konferencei, kas kopš 2017. gada notiks klātienē! Pasākums sāksies rīt un pulcēs vairāk nekā 400 dalībnieku no attiecīgajām iestādēm un 4 tīklu, IMPEL, EUFJE, ENPE un EnviCrimeNet dalībniekiem. Konferences mērķis ir apspriest kopīgos centienus cīņā pret noziegumiem pret vidi.

  [Read more]
 • Frankfurtē notika apakšzemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņas mini konference

  27 Sep, 2023

  Tendences maiņa ir sarežģīta, bet ne neiespējama 2023. gada 4. septembrī Frankfurtē pie Mainas (Vācijā) notika IMPEL projekta "Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" mini konference. Tajā 29 administratīvie un zinātniskie eksperti no septiņām valstīm (Vācijas, Albānijas, Dānijas, Ungārijas, Luksemburgas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes) diskutēja par gruntsūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem, pesticīdiem, sāli un citām kaitīgām vielām no izkliedētiem avotiem un par labāko praksi, kā mainīt negatīvās tendences. Tika salīdzināta pieredze ar dažādām politikas jomām un instrumentiem, jo īpaši Dānijā, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, un notika regulatoru, ūdens piegādātāju un lauksaimniecības konsultantu viedokļu apmaiņa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter