IMPEL Logo

News

 • Frankfurtē notika apakšzemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņas mini konference

  27 Sep, 2023

  Tendences maiņa ir sarežģīta, bet ne neiespējama 2023. gada 4. septembrī Frankfurtē pie Mainas (Vācijā) notika IMPEL projekta "Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" mini konference. Tajā 29 administratīvie un zinātniskie eksperti no septiņām valstīm (Vācijas, Albānijas, Dānijas, Ungārijas, Luksemburgas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes) diskutēja par gruntsūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem, pesticīdiem, sāli un citām kaitīgām vielām no izkliedētiem avotiem un par labāko praksi, kā mainīt negatīvās tendences. Tika salīdzināta pieredze ar dažādām politikas jomām un instrumentiem, jo īpaši Dānijā, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, un notika regulatoru, ūdens piegādātāju un lauksaimniecības konsultantu viedokļu apmaiņa.

  [Read more]
 • AquaConSoil 2023 tika prezentēti IMPEL ūdens un zemes sanācijas projekta rezultāti

  14 Sep, 2023

  Ūdens un zemes sanācijas projektu vadītājs Marco Falconi apmeklēja konferenci AquaConSoil 2023, kas no 11. līdz 15. septembrim notika Prāgā. Marco Falconi 2023. gada 13. septembrī konferencē prezentēja IMPEL ūdens un zemes sanācijas projekta rezultātus 3. TĒMA: Ilgtspējīga sanācija, jauni piesārņotāji un profilakse ceļā uz nulles piesārņojumu.

  [Read more]
 • IMPEL valdes vizīte Balkānu valstīs

  04 Jul, 2023

  IMPEL valdes vizīte Balkānu valstīs

  [Read more]
 • 25. IMPEL Ģenerālā asambleja

  20 Jun, 2023

  Stokholmā notiek 25. IMPEL Ģenerālā asambleja

  [Read more]
 • 15. seminārs par gūtajām atziņām no nelaimes gadījumiem rūpniecībā notika 2023. gada 23.-24. maijā

  14 Jun, 2023

  Lai novērstu jaunus nelaimes gadījumus, ir jāvāc un jāanalizē dati par nelaimes gadījumiem darbā. Inspektoru rīcībā jābūt nelaimes gadījumu ilustrācijām, lai saprastu, kas īsti notika un kādi pasākumi tika veikti šādās situācijās. Kopš 1999. gada ir notikuši vairāki semināri par gūto pieredzi, lai atvieglotu informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp dalībvalstu inspekcijas iestādēm. gada 23. un 24. maijā Francijā, Marseļā, notika 15. seminārs par rūpniecisko avāriju rezultātā gūto pieredzi. Semināra mērķis bija turpināt dalīties pieredzē par nelaimes gadījumiem (sprādzieniem, ugunsgrēkiem, piesārņojumu u. c.) gan attiecībā uz tehniskajiem aspektiem, gan piemērojamajiem noteikumiem un stiprināt pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu kontroles iestādēm, kā arī veicināt labas prakses attīstību. Semināra laikā inspektori iepazīstināja ar atsevišķiem negadījumiem, sniedzot tehniskos aprakstus un veiktās analīzes rezultātus (veiktie pasākumi, organizatoriskās kļūdas, sistēmas vai materiāli, kas cieta neveiksmi, u. c.). Viņi arī sīki izklāstīja negadījumos gūto pieredzi un savu pieredzi, kas gūta negadījuma laikā vai pēc negadījuma. Semināra ziņojums drīzumā tiks publicēts. Spiediet šeit, lai uzzinātu vairāk par iepriekšējiem semināriem.

  [Read more]
 • NPRI projekts ar Slovākijas Vides inspekciju (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovākijas Vides inspekcija (SIŽP) aktīvi piedalās IMPEL Nacionālajā salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvā (NPRI) un īsteno NPRI programmu, kas vērsta uz īpaša jauna Tehnoloģisko inovāciju departamenta izveidi, lai atbalstītu inovatīvu rīku izmantošanu pārbaužu un citu vides aizsardzības pasākumu efektivitātes un lietderības palielināšanai. No 29. līdz 31. maijam Bratislavā NPRI ietvaros notika sanāksme, kurā piedalījās 22 SIŽP pārstāvji; sanāksmē piedalījās arī NPRI projekta komandas locekļi no Portugāles, Rumānijas, Itālijas un Albānijas, lai sniegtu savu ieguldījumu diskusijā, kā arī lai redzētu Slovākijā notiekošo darbu kā piemēru un pieredzi salīdzinošās pārskatīšanas jomā, ko varētu izmantot savā īpašajā NPRI perspektīvā. SIŽP ģenerāldirektors Jans Jenčo (Ján Jenčo) minēja, ka NPRI projekts ir svarīgs viņa organizācijai, jo elastīgas NPRI pieejas piemērošana ļaus viņiem paātrināt jaunizveidotā Tehnoloģisko inovāciju departamenta attīstības procesu. Viņš norādīja, ka NPRI projekta īstenošanai ar starptautiskās NPRI komandas atbalstu viņa organizācijai ir būtiska pievienotā vērtība. Jo īpaši tas attiecas uz SIŽP ambīciju pārvēršanu konkrētā inovatīvu rīku izstrādē. Šajā projekta posmā Slovākijas NPRI projekta darbības jomas noteikšana, ieinteresēto pušu analīzes rezultātu apspriešana un analīze u. c. ir svarīgi turpmākai projekta īstenošanai. Sanāksmē piedalījās un savas pārdomas sniedza arī valsts projekta vadītāji, kuru uzdevums ir izstrādāt jaunā departamenta shēmu, un vairāki Slovākijas inspekcijas reģionālo dienestu pārstāvji, izstrādājamā pakalpojuma "lietotāji". Slovākijas dalībnieku konstruktīvo diskusiju rezultāti, kā arī starptautiskās NPRI projekta grupas locekļu savstarpējās pārdomas pēc tam kļuva par svarīgu pamatu turpmākajiem SIŽP veicamajiem pasākumiem. NPRI projekta komanda veicinās arī jauno pasākumu posmu. Sanāksmi izmantoja arī starptautiskās NPRI projekta komandas locekļi, lai dalītos un apspriestu sava NPRI projekta īstenošanas progresu, izmantojot savstarpējās refleksijas. Šī pieeja izrādījās īpaši vērtīga.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter