IMPEL Logo

News

 • IMPEL valdes vizīte Balkānu valstīs

  04 Jul, 2023

  IMPEL valdes vizīte Balkānu valstīs

  [Read more]
 • 25. IMPEL Ģenerālā asambleja

  20 Jun, 2023

  Stokholmā notiek 25. IMPEL Ģenerālā asambleja

  [Read more]
 • 15. seminārs par gūtajām atziņām no nelaimes gadījumiem rūpniecībā notika 2023. gada 23.-24. maijā

  14 Jun, 2023

  Lai novērstu jaunus nelaimes gadījumus, ir jāvāc un jāanalizē dati par nelaimes gadījumiem darbā. Inspektoru rīcībā jābūt nelaimes gadījumu ilustrācijām, lai saprastu, kas īsti notika un kādi pasākumi tika veikti šādās situācijās. Kopš 1999. gada ir notikuši vairāki semināri par gūto pieredzi, lai atvieglotu informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp dalībvalstu inspekcijas iestādēm. gada 23. un 24. maijā Francijā, Marseļā, notika 15. seminārs par rūpniecisko avāriju rezultātā gūto pieredzi. Semināra mērķis bija turpināt dalīties pieredzē par nelaimes gadījumiem (sprādzieniem, ugunsgrēkiem, piesārņojumu u. c.) gan attiecībā uz tehniskajiem aspektiem, gan piemērojamajiem noteikumiem un stiprināt pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu kontroles iestādēm, kā arī veicināt labas prakses attīstību. Semināra laikā inspektori iepazīstināja ar atsevišķiem negadījumiem, sniedzot tehniskos aprakstus un veiktās analīzes rezultātus (veiktie pasākumi, organizatoriskās kļūdas, sistēmas vai materiāli, kas cieta neveiksmi, u. c.). Viņi arī sīki izklāstīja negadījumos gūto pieredzi un savu pieredzi, kas gūta negadījuma laikā vai pēc negadījuma. Semināra ziņojums drīzumā tiks publicēts. Spiediet šeit, lai uzzinātu vairāk par iepriekšējiem semināriem.

  [Read more]
 • NPRI projekts ar Slovākijas Vides inspekciju (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovākijas Vides inspekcija (SIŽP) aktīvi piedalās IMPEL Nacionālajā salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvā (NPRI) un īsteno NPRI programmu, kas vērsta uz īpaša jauna Tehnoloģisko inovāciju departamenta izveidi, lai atbalstītu inovatīvu rīku izmantošanu pārbaužu un citu vides aizsardzības pasākumu efektivitātes un lietderības palielināšanai. No 29. līdz 31. maijam Bratislavā NPRI ietvaros notika sanāksme, kurā piedalījās 22 SIŽP pārstāvji; sanāksmē piedalījās arī NPRI projekta komandas locekļi no Portugāles, Rumānijas, Itālijas un Albānijas, lai sniegtu savu ieguldījumu diskusijā, kā arī lai redzētu Slovākijā notiekošo darbu kā piemēru un pieredzi salīdzinošās pārskatīšanas jomā, ko varētu izmantot savā īpašajā NPRI perspektīvā. SIŽP ģenerāldirektors Jans Jenčo (Ján Jenčo) minēja, ka NPRI projekts ir svarīgs viņa organizācijai, jo elastīgas NPRI pieejas piemērošana ļaus viņiem paātrināt jaunizveidotā Tehnoloģisko inovāciju departamenta attīstības procesu. Viņš norādīja, ka NPRI projekta īstenošanai ar starptautiskās NPRI komandas atbalstu viņa organizācijai ir būtiska pievienotā vērtība. Jo īpaši tas attiecas uz SIŽP ambīciju pārvēršanu konkrētā inovatīvu rīku izstrādē. Šajā projekta posmā Slovākijas NPRI projekta darbības jomas noteikšana, ieinteresēto pušu analīzes rezultātu apspriešana un analīze u. c. ir svarīgi turpmākai projekta īstenošanai. Sanāksmē piedalījās un savas pārdomas sniedza arī valsts projekta vadītāji, kuru uzdevums ir izstrādāt jaunā departamenta shēmu, un vairāki Slovākijas inspekcijas reģionālo dienestu pārstāvji, izstrādājamā pakalpojuma "lietotāji". Slovākijas dalībnieku konstruktīvo diskusiju rezultāti, kā arī starptautiskās NPRI projekta grupas locekļu savstarpējās pārdomas pēc tam kļuva par svarīgu pamatu turpmākajiem SIŽP veicamajiem pasākumiem. NPRI projekta komanda veicinās arī jauno pasākumu posmu. Sanāksmi izmantoja arī starptautiskās NPRI projekta komandas locekļi, lai dalītos un apspriestu sava NPRI projekta īstenošanas progresu, izmantojot savstarpējās refleksijas. Šī pieeja izrādījās īpaši vērtīga.

  [Read more]
 • IMPEL Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika 20. aprīlī 2023. gadā

  01 Jun, 2023

  IMPEL Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika 2023. gada 20. aprīlī Romā. Pasākumu rīkoja Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūts (ISPRA). Sanāksmē uz vietas piedalījās 30 pārstāvji no 18 valstīm, un vēl daudzi citi pievienojās tiešsaistē.

  [Read more]
 • IMPEL Sabiedrisko traucējumu projekta grupas kopīga pārbaude

  01 Jun, 2023

  IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekta ietvaros Sabiedrisko traucējumu darba grupa organizēja projekta grupas sanāksmi un kopīgu pārbaudi celulozes un papīra rūpnīcā Somijā 2023. gada 15.-16. maijā. Piedalījās inspektori no Portugāles, Spānijas, Vācijas un Somijas.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI projekts ar Ziemeļmaķedoniju un Serbiju

  26 May, 2023

  IMPEL Nacionālā salīdzinošās vērtēšanas iniciatīva (NPRI) ir pamats autonomas salīdzinošās vērtēšanas pasākumu izstrādei valstu vides iestāžu un aģentūru tīklos. NPRI pieeju var izmantot kā elastīgu rīku, lai uzlabotu savu darbību, izmantojot dialogu, kopīgu konfrontāciju un labas prakses apmaiņu starp vienaudžiem, kas pieder vienam tīklam vai ieinteresēto personu grupai, kas nodarbojas ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Tas ir spēcīgs instruments, kas atbalsta ES EKA iniciatīvas īstenošanu, galvenokārt pateicoties tā potenciālam īstenot labu un labāko praksi un homogenizāciju.

  [Read more]
 • IMPEL jūras pārrobežu šķērsošanas punktu-MTT projekta un LIFE Conceptu Maris projekta kopīgais seminārs

  12 May, 2023

  Daudzus gadus vairākas pētniecības iestādes ir strādājušas pie vaļveidīgo novērošanas, izmantojot lielos kuģus un prāmjus kā novērošanas platformu. Ir ļoti nepieciešams, lai visu dažādo pētniecības iestāžu grupu vadītāji tiktos un stiprinātu sadarbību, paraugpraksi, uzlabotu kopīgo pētniecības un kopīgo monitoringa protokolu, kā arī paplašinātu apsekojumu pārklājumu. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) projekta mērķis ir savienot abus tīklus (Vidusjūras un Atlantijas okeāna), paplašinot tīklus uz Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm, lai stiprinātu vides tiesību aktu īstenošanu Eiropā.

  [Read more]
 • IMPEL mājputnu un cūku rūpnieciskās audzēšanas projekta grupas kopīga pārbaude

  11 May, 2023

  2023. gada 3. maijā Mursijā, Spānijā, notika projekta IMPEL atbalsta IED ieviešanas apakšprojekta "Cūku un mājputnu rūpnieciskā audzēšana" ietvaros rīkotā projekta komandas jauktā sanāksme un 4. maijā - kopīga pārbaude sivēnmāšu fermā. No IMPEL puses sanāksmei pievienojās vides inspektori no Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Apvienotās Karalistes, Islandes, Polijas, Beļģijas un Eiropas Komisijas. Tiešsaistē darba grupā piedalījās arī amatpersonas no Igaunijas, Austrijas, Dānijas, Albānijas, Itālijas un Slovēnijas.

  [Read more]
 • IMPEL projekts par pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņu prezentēts NVS pazemes ūdeņu ekspertiem

  27 Apr, 2023

  IMPEL projekts "Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" tika prezentēts 19. aprīlī videozvansē 43. NVS pazemes ūdeņu darba grupas sanāksmē, kas notika Upsalā (Zviedrija).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter