IMPEL Logo

News

 • IMPEL Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika 20. aprīlī 2023. gadā

  01 Jun, 2023

  IMPEL Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika 2023. gada 20. aprīlī Romā. Pasākumu rīkoja Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūts (ISPRA). Sanāksmē uz vietas piedalījās 30 pārstāvji no 18 valstīm, un vēl daudzi citi pievienojās tiešsaistē.

  [Read more]
 • IMPEL Sabiedrisko traucējumu projekta grupas kopīga pārbaude

  01 Jun, 2023

  IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekta ietvaros Sabiedrisko traucējumu darba grupa organizēja projekta grupas sanāksmi un kopīgu pārbaudi celulozes un papīra rūpnīcā Somijā 2023. gada 15.-16. maijā. Piedalījās inspektori no Portugāles, Spānijas, Vācijas un Somijas.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI projekts ar Ziemeļmaķedoniju un Serbiju

  26 May, 2023

  IMPEL Nacionālā salīdzinošās vērtēšanas iniciatīva (NPRI) ir pamats autonomas salīdzinošās vērtēšanas pasākumu izstrādei valstu vides iestāžu un aģentūru tīklos. NPRI pieeju var izmantot kā elastīgu rīku, lai uzlabotu savu darbību, izmantojot dialogu, kopīgu konfrontāciju un labas prakses apmaiņu starp vienaudžiem, kas pieder vienam tīklam vai ieinteresēto personu grupai, kas nodarbojas ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Tas ir spēcīgs instruments, kas atbalsta ES EKA iniciatīvas īstenošanu, galvenokārt pateicoties tā potenciālam īstenot labu un labāko praksi un homogenizāciju.

  [Read more]
 • IMPEL jūras pārrobežu šķērsošanas punktu-MTT projekta un LIFE Conceptu Maris projekta kopīgais seminārs

  12 May, 2023

  Daudzus gadus vairākas pētniecības iestādes ir strādājušas pie vaļveidīgo novērošanas, izmantojot lielos kuģus un prāmjus kā novērošanas platformu. Ir ļoti nepieciešams, lai visu dažādo pētniecības iestāžu grupu vadītāji tiktos un stiprinātu sadarbību, paraugpraksi, uzlabotu kopīgo pētniecības un kopīgo monitoringa protokolu, kā arī paplašinātu apsekojumu pārklājumu. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) projekta mērķis ir savienot abus tīklus (Vidusjūras un Atlantijas okeāna), paplašinot tīklus uz Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm, lai stiprinātu vides tiesību aktu īstenošanu Eiropā.

  [Read more]
 • IMPEL mājputnu un cūku rūpnieciskās audzēšanas projekta grupas kopīga pārbaude

  11 May, 2023

  2023. gada 3. maijā Mursijā, Spānijā, notika projekta IMPEL atbalsta IED ieviešanas apakšprojekta "Cūku un mājputnu rūpnieciskā audzēšana" ietvaros rīkotā projekta komandas jauktā sanāksme un 4. maijā - kopīga pārbaude sivēnmāšu fermā. No IMPEL puses sanāksmei pievienojās vides inspektori no Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Apvienotās Karalistes, Islandes, Polijas, Beļģijas un Eiropas Komisijas. Tiešsaistē darba grupā piedalījās arī amatpersonas no Igaunijas, Austrijas, Dānijas, Albānijas, Itālijas un Slovēnijas.

  [Read more]
 • BIOVAL TENDER Termiņš 19. maijs

  09 May, 2023

  Eiropas Savienības Vides tiesnešu forums (EUFJE) ir starptautiska bezpeļņas asociācija. Foruma mērķis ir veicināt labāku valsts, Eiropas un starptautisko vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi: - veicinot tiesnešu labākas zināšanas par vides tiesībām, - apmainoties ar tiesu praksi un - daloties pieredzē par tiesu iestāžu darbinieku apmācību vides tiesību jomā. Asociācija ir reģistrēta Beļģijā, un tās juridiskā adrese ir Briselē. Tās darba valodas ir holandiešu, angļu un franču.

  [Read more]
 • IMPEL projekts par pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņu prezentēts NVS pazemes ūdeņu ekspertiem

  27 Apr, 2023

  IMPEL projekts "Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" tika prezentēts 19. aprīlī videozvansē 43. NVS pazemes ūdeņu darba grupas sanāksmē, kas notika Upsalā (Zviedrija).

  [Read more]
 • Ukrainas Valsts vides inspekcija pievienojas IMPEL

  19 Apr, 2023

  Ukrainas Valsts vides inspekcija pievienojas IMPEL

  [Read more]
 • IMPEL Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas vadības komitejas sanāksme Briselē un tikšanās ar Eiropas Komisiju

  10 Apr, 2023

  3. un 4. aprīlī Briselē tikās visi ekspertu grupas "Rūpniecība un gaiss" darba grupu vadītāji. Viņi apsprieda savu grupu paveikto un rīkoja prāta vētru par nākamo projekta ciklu 2025.-2027. gadā. Turpmākajos mēnešos pirms vasaras lielākajai daļai darba grupu notiks F2F sanāksmes, un daudzas no tām organizēs arī apmeklējumu uz vietas vai kopīgu pārbaudi. Daudzas no tām īsi pēc sanāksmes organizēs arī īsu vebināru, kurā varēs piedalīties visi IMPEL dalībnieki, tāpēc sekojiet līdzi IMPEL ziņām. Ja jūs interesē kāda tēma, lūdzu, sazinieties ar darba grupas vadītāju. Darba grupu vadītāji runāja arī par hibrīdekspertu grupas sanāksmi 2023. gada 17. un 18. oktobrī Štutgartē, kur visas darba grupas sanāks kopā.

  [Read more]
 • IMPEL Putnu un biotopu direktīvu īstenošana Eiropas lidlaukos projekta ietvaros pirmo reizi apmeklēja lidlauku.

  04 Apr, 2023

  Liela daļa Eiropas ir izkaisīti pa visu kontinentu, un tajos dzīvo visdažādākās Eiropas augu un dzīvnieku sugas. Daži no šiem dzīvniekiem, jo īpaši putnu un citu dzīvnieku sugas, kas ir smagi un/vai pulcējas, ir viens no lielākajiem aviācijas apdraudējumiem. Saduroties ar gaisa kuģi (gaisa kuģa un savvaļas dzīvnieku sadursme), putni un citi dzīvnieki var apdraudēt gaisa kuģa, tā apkalpes un pasažieru (kā arī lidlauka tuvumā un ārpus tā dzīvojošo cilvēku) drošību.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter