IMPEL Logo

News

 • In situ ķīmiskās oksidācijas un augsnes tvaiku ekstrakcijas ziņojumi ir pieejami 11 valodās.

  05 Dec, 2022

  Piesārņoto teritoriju apsaimniekošana ir process, kas dalībvalstīs norit ar atšķirīgu ātrumu. Daļēji tas ir saistīts ar atšķirīgiem tiesību aktiem, kas nozīmē atšķirīgas definīcijas, piemēram, "potenciāli piesārņotas vietas", "piesārņotas vietas", "attīrītas vietas", "sanētas vietas". Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija un JRC kopā ar EEZ-EIONET tīklu uzsāka iniciatīvu, lai rastu kopīgas definīcijas un 2018. gadā dalībvalstīs veiktu aptauju.

  [Read more]
 • 4 Tīklu nostājas dokuments par priekšlikumu direktīvai par noziegumiem pret vidi

  22 Nov, 2022

  Četri tīkli - EUFJE - Eiropas Savienības Vides tiesnešu forums, ENPE - Eiropas Vides prokuroru tīkls, IMPEL - Eiropas Savienības Vides tiesību īstenošanas un piemērošanas tīkls un EnviCrimeNet, kas apvieno attiecīgās puses - tiesnešus, prokurorus, regulatorus, inspektorus un policijas darbiniekus -, lai veicinātu kopīgus centienus apkarot noziegumus pret vidi, apsveic un atzinīgi vērtē Eiropas Savienības iestādes un institūcijas par visu darbu, kura rezultātā tika izstrādāts priekšlikums jaunajai direktīvai par noziegumiem pret vidi.

  [Read more]
 • Soli pa solim vadlīnijas atļauju izsniegšanai un pārbaudei, ko veic IMPEL

  21 Nov, 2022

  No 2016. līdz 2018. gadam projekta "Doing the Right Thing" ietvaros tika izstrādātas "Soli pa solim" vadlīnijas atļauju izsniegšanai un pārbaudēm, kas ir starpnozaru ekspertu grupu un ekspertu grupu "Rūpniecība un gaiss" sadarbības rezultāts.

  [Read more]
 • IMPEL rokasgrāmata - Sadarbība vides pārbaužu un vides pārvaldības sistēmu sertificēšanas jomā ir pieejama

  16 Nov, 2022

  Ārkārtas situācija klimata jomā, kā arī pieaugošā izpratne par plastmasas ietekmi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un tagad arī globālās pandēmijas ietekme un iespējamā ekoloģiskā atveseļošanās būtiski ietekmē politiku, regulējumu un tos, kurus mēs regulējam. Tas ir iemesls, kāpēc IMPEL 2021. gadā uzsāka savu Klimata ārkārtas situāciju programmu.

  [Read more]
 • Ūdens un zemes sanācijas konference 2022

  08 Nov, 2022

  Ūdens un zemes sanācijas konference 2022

  [Read more]
 • Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme notika 2022. gada 25. oktobrī.

  07 Nov, 2022

  Rūpniecības un gaisa satiksmes tikšanās Ģentē 25. oktobrī Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme 2022. gadā notika 25. oktobrī Ģentē un tiešsaistē. To kopīgi organizēja Flandrijas valdības Vides un telpiskās attīstības departaments Beļģijā Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un īstenošanas tīkla (IMPEL) paspārnē. Pēc sanāksmes 26. oktobrī notika gandrīz visu darba grupu sanāksme.

  [Read more]
 • IMPEL projekta "Notekūdeņi dabiskajā vidē" (WiNE) komanda pirmo reizi apmeklēja Madeiru, Portugālē.

  04 Nov, 2022

  IMPEL projekta "Notekūdeņi dabiskajā vidē" (WiNE) mērķis ir apzināt labākos risinājumus iekārtām, darbībām un galaproduktiem, lai veicinātu "atkārtotu izmantošanu/ aprites tirgus" un uzlabotu ūdens izmantošanas efektivitāti, ņemot vērā gan kvantitāti, gan kvalitāti. Projekta rezultāti ir paredzēti arī tam, lai sekmētu risinājumus, kas nerada piesārņojumu, un, kad vien iespējams, ūdens-pārtika-enerģija-ekosistēmas kopsakarībās. Saskaņā ar iepriekšējiem rezultātiem (IMPEL projekts "Integrētā ūdens pieeja" 2018-2019) tika novērots, ka ūdens atkārtotu izmantošanu nevar uzskatīt par vienu kvantitatīvu pasākumu, lai samazinātu ūdens ņemšanu, bet tā vietā kvalitāte ir jāsaista ar kvantitāti, lai nodrošinātu drošību un vērtības palielināšanu visā izmantošanas ķēdē, veicinot dabas vērtības un darbības, kas tieši saistītas ar emisijas saņemošo vidi. Iepriekšējā projekta posmā tika izstrādāts rādītājs (ūdens aprites indekss) un excel rīks tā novērtēšanai. Šis rādītājs apvieno ūdens kvalitātes un kvantitātes aspektus iekārtās, un tas tika piemērots vairākiem piemēriem. Šajā jaunajā posmā projekta grupa plāno uzlabot rādītāju, lai to varētu piemērot galaproduktiem, proti, vietējiem/reģionālajiem produktiem ar ietekmi uz vietējo ekonomiku, pārtikas produktiem, kas apūdeņoti/ražoti ar reģenerētiem ūdeņiem, un produktiem no lielām rūpnieciskām iekārtām.

  [Read more]
 • Projekta "Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji" (CAED) sanāksme notika 2022. gada 27.-28. oktobrī.

  03 Nov, 2022

  IMPEL projekta grupa par videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas kritērijiem (Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED)) rīkoja savu otro sanāksmi 2022. gada 27. un 28. oktobrī. Sanāksme bija "hibrīda", jo lielākā daļa dalībnieku atradās uz vietas Berlīnē, Federālajā vides, dabas aizsardzības, kodoldrošības un patērētāju aizsardzības ministrijā. Tika sniegtas prezentācijas par dažādiem gadījuma pētījumiem saistībā ar bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim un zemei nodarīto kaitējumu, kuros CAED praktiskās tabulas tika veiksmīgi izmēģinātas turpmākai pilnveidošanai. Projekta dalībnieki pašlaik strādā pie turpmākas CAED praktisko tabulu uzlabošanas un vienkāršošanas, kā arī pie īpaša kontrolsaraksta izveides inspektoriem, lai identificētu potenciālos ELD gadījumus un uzsāktu ELD procedūras. Projektā paredzēts pabeigt šo pašreizējo darbu līdz 2023. gada vasarai.

  [Read more]
 • Dronu izmantošana nelikumīgas ūdens ieguves uzraudzībā

  31 Oct, 2022

  IMPEL projekta "Nelegālu urbumu un ūdens ieguves apkarošana" (IMPEL TIGDA) komanda vēlas pateikties Lauksaimniecības, jūras, vides un telpiskās plānošanas ģenerālinspekcijai (IGAMAOT) par nesen, 13. un 14. oktobrī, Lisabonā notikušo projekta komandas sanāksmi. Projekta komanda īpaši pateicas Anai Garsijai (Ana Garcia), Mariu Gracio (Mário Gracio) un Alīnei Silvai (Aline Silva) no IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL kuģu pārstrādes projekts

  26 Oct, 2022

  IMPEL kuģu pārstrādes projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp šajā jomā iesaistītajām vides un jūrniecības iestādēm. Dažādie ES tiesību akti un saistītās kompetences apgrūtina to īstenošanu, uzraudzību un izpildi. Lai novērstu nelegālus pārvadājumus, tiks izstrādāti norādījumi iestādēm un citām iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā arī tiks organizēta inspektoru un citu ieinteresēto personu kapacitātes palielināšana. Tiks pētīta arī sadarbība ar citām iestādēm, aģentūrām, tīkliem ES un ārpus tās, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter