IMPEL Logo

News

 • Projekta "Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji" (CAED) sanāksme notika 2022. gada 27.-28. oktobrī.

  03 Nov, 2022

  IMPEL projekta grupa par videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas kritērijiem (Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED)) rīkoja savu otro sanāksmi 2022. gada 27. un 28. oktobrī. Sanāksme bija "hibrīda", jo lielākā daļa dalībnieku atradās uz vietas Berlīnē, Federālajā vides, dabas aizsardzības, kodoldrošības un patērētāju aizsardzības ministrijā. Tika sniegtas prezentācijas par dažādiem gadījuma pētījumiem saistībā ar bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim un zemei nodarīto kaitējumu, kuros CAED praktiskās tabulas tika veiksmīgi izmēģinātas turpmākai pilnveidošanai. Projekta dalībnieki pašlaik strādā pie turpmākas CAED praktisko tabulu uzlabošanas un vienkāršošanas, kā arī pie īpaša kontrolsaraksta izveides inspektoriem, lai identificētu potenciālos ELD gadījumus un uzsāktu ELD procedūras. Projektā paredzēts pabeigt šo pašreizējo darbu līdz 2023. gada vasarai.

  [Read more]
 • Dronu izmantošana nelikumīgas ūdens ieguves uzraudzībā

  31 Oct, 2022

  IMPEL projekta "Nelegālu urbumu un ūdens ieguves apkarošana" (IMPEL TIGDA) komanda vēlas pateikties Lauksaimniecības, jūras, vides un telpiskās plānošanas ģenerālinspekcijai (IGAMAOT) par nesen, 13. un 14. oktobrī, Lisabonā notikušo projekta komandas sanāksmi. Projekta komanda īpaši pateicas Anai Garsijai (Ana Garcia), Mariu Gracio (Mário Gracio) un Alīnei Silvai (Aline Silva) no IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL kuģu pārstrādes projekts

  26 Oct, 2022

  IMPEL kuģu pārstrādes projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp šajā jomā iesaistītajām vides un jūrniecības iestādēm. Dažādie ES tiesību akti un saistītās kompetences apgrūtina to īstenošanu, uzraudzību un izpildi. Lai novērstu nelegālus pārvadājumus, tiks izstrādāti norādījumi iestādēm un citām iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā arī tiks organizēta inspektoru un citu ieinteresēto personu kapacitātes palielināšana. Tiks pētīta arī sadarbība ar citām iestādēm, aģentūrām, tīkliem ES un ārpus tās, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām.

  [Read more]
 • Projekta "Gruntsūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" sanāksme notika 11. oktobrī.

  19 Oct, 2022

  Saistībā ar IMPEL ūdens un zemes konferenci Lisabonā 11. oktobrī notika IMPEL projekta grupas "Gruntsūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" 2022. gada noslēguma sanāksme.

  [Read more]
 • Rokasgrāmata inspektoriem: Valsts tiesību aktu par plastmasas atkritumu sūtījumiem ieviešana

  13 Oct, 2022

  Rokasgrāmata inspektoriem: Rokasgrāmata Inspektoriem par valsts tiesību aktu izpildi attiecībā uz plastmasas atkritumu pārvadājumiem sniedz norādījumus par valsts tiesību aktu izpildi attiecībā uz plastmasas atkritumu pārvadājumiem. Rokasgrāmatā sniegts kopsavilkums par izmaiņām Bāzeles konvencijā attiecībā uz plastmasas atkritumiem, kas tiek piemērotas kopš 2021. gada janvāra, un uzskaitīti plastmasas atkritumu veidi, ar kuriem inspektori visbiežāk saskaras. Rokasgrāmata arī palīdz izvēlēties piemērotākos atkritumu klasifikācijas kodus un ietver virkni

  [Read more]
 • IMPEL ūdens un zemes konference 2022

  11 Oct, 2022

  IMPEL konference par ūdeni un zemi 2022. gadā Lisabonā, 2022. gada 11.-12. oktobrī

  [Read more]
 • Ūdens un zemes sanācijas projekta rezultāti tika prezentēti REMEDy konferencē Varšavā

  05 Oct, 2022

  Ūdens un zemes ekspertu grupas vadītājs Marco Falconi 2022. gada 28. septembrī Varšavā notikušajā REMEDy konferencē prezentēja ūdens un zemes sanācijas projekta ziņojumus par in situ tehnoloģiju izmantošanu sanācijas darbībās.

  [Read more]
 • Tagad ir pieejams ziņojums par 2021. gada īstenošanas izaicinājumiem

  04 Oct, 2022

  Īstenošanas uzdevuma mērķis ir apzināt problēmas ES vides tiesību aktu īstenošanā, kā arī šķēršļus to izpildei. Ziņojums "Ieviešanas izaicinājums 2021" sagatavots pēc aptaujas, kurā varēja piedalīties tie, kas īsteno vides tiesību aktus Eiropā.

  [Read more]
 • Jauns IMPEL biedrs!

  13 Jul, 2022

  Francijas Bioloģiskās daudzveidības aģentūra (OFB) ir pievienojusies IMPEL tīklam. OFB ir valsts iestāde, kas nodarbojas ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu Francijas metropolē un tās aizjūras teritorijās un kas atrodas par ekoloģiju un lauksaimniecību un pārtiku atbildīgo ministriju pārraudzībā, ir pievienojusies IMPEL tīklam.

  [Read more]
 • Atklāta apspriešanās par Vides atbildības direktīvu

  12 Jul, 2022

  Ar Direktīvu par atbildību vides jomā ir izveidota sistēma, kas balstīta uz principu "piesārņotājs maksā", lai novērstu un atlīdzinātu videi nodarīto kaitējumu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter