IMPEL Logo

Vides inspekciju kvalitātes parametru salīdzinošā novērtēšana

2005

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis bija noteikt un definēt skaidrus, pārredzamus un salīdzināmus kvalitātes parametrus vides inspekcijām, tādējādi dodot iespēju inspekcijām salīdzināt un mācīties vienai no otras. Turklāt projektā tika apspriests, kā atrastos piemērotos kvalitātes parametrus var izmantot un izmantot

.

Number: 2005/09 – Status: Pabeigts – Period: 2005 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter