IMPEL Logo

BIOVAL - Ekosistēmu atjaunošanas aprēķins

2020

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Joprojām trūkst izpratnes par savvaļas dzīvnieku noziegumu ietekmi uz ekosistēmām un aizsargājamām sugām. Veids, kā aprēķināt šo kaitējumu, lai tas kļūtu par noderīgu un uzticamu instrumentu kriminālvajāšanas un tiesas prāvu laikā, ir tēma, kas vēl jāizpēta. Jau ir daži labi piemēri. Piemēram, Somijā prokuroram ir pienākums strādāt ar ‘cenrādi’, kurā aprēķināts ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarītais kaitējums. Tas attiecas gan uz mazākiem pārkāpumiem, gan uz noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem un augiem, kuros iesaistītas smagi apdraudētas sugas.

Vairākās konferencēs un semināros, kas saistīti ar savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību un noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem un augiem, tiek uzsvērta nepieciešamība tiesas procesu laikā padarīt redzamu ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarīto kaitējumu. Tas ir svarīgi, jo tas veicina izpratnes veidošanu prokuroriem un tiesnešiem, kuri bieži vien nav specializējušies šajā jomā. Laba, objektīva un salīdzināma sistēma, lai padarītu kaitējumu redzamu, palielinās atbalstu ‘cenrāža’ izmantošanai kriminālvajāšanas un tiesas procesu laikā.

Jāņem vērā vairāki aspekti. Pirmkārt, pārkāpuma ekoloģiskais aspekts. Vai ir iespējama atveseļošanās, vai arī nozieguma sekas ir neatgriezeniskas? Kāds ir laiks, kas nepieciešams, lai atjaunotu nodarījumu? Vai uz spēles ir apdraudēta dabas aizsardzība? Tāpēc ir nepieciešamas bioloģiskās zināšanas un zināšanas par ekosistēmu un aizsargājamo sugu funkcionēšanu. Otrkārt, vai ir nepieciešams apstiprināt/izrēķināt ekoloģisko kaitējumu esošās ekonomiskās sistēmas ietvaros. Šeit ir nepieciešami radoši domātāji ar zināšanām par mūsu ekonomisko sistēmu darbību. Treškārt, mums ir nepieciešamas zināšanas par juridiskajām procedūrām, administratīvajām tiesībām un krimināltiesībām. Kā ir iespējams īstenot kaitējuma aprēķinu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesas procedūrās? Jautājumi ir par to, vai zināšanas par zaudējumiem izmantot kā daļu no sprieduma (krimināltiesības) vai kā izmaksu nepieciešamību zaudējumu atjaunošanai (administratīvās vai civiltiesības), vai vienlaikus.

Jums jāpatur prātā un jādomā par komunikācijas stratēģijām vēlākā šī projekta posmā, jo sabiedrības informēšana par dabai nodarīto kaitējumu, kas izteikts eiro, arī veicina izpratnes veicināšanu un līdz ar to arī savvaļas dabas noziegumu novēršanu.

Iznākumi/rezultāti:

  • Pārskats par dažādām pieejām ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarītā kaitējuma aprēķināšanai kriminālvajāšanas un tiesas lietu ietvaros.
  • Pieteikums atrast vienotu pieeju/procesu, lai aprēķinātu ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarīto kaitējumu.
  • Izstrādāt vienotu pieeju un procesu, lai aprēķinātu ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarīto kaitējumu, un izmantot to kriminālvajāšanas un tiesas procesu laikā.
  • izstrādāt nepieciešamos rīkus (piemēram, cenrādi, datubāzi u. c.), lai aprēķinātu ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarīto kaitējumu.
  • Mācību/apmācības sesijas par ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarītā kaitējuma aprēķināšanas procesu un rīku izmantošanu.
  • Ekosistēmām un aizsargājamām sugām nodarītā kaitējuma aprēķināšanas rīku ieviešana un izmantošana kriminālvajāšanas un tiesas lietu izskatīšanas laikā.

Saistītās datnes/informācija

  • Putnu direktīva, 2009/147/EK.
  • Direktīva par biotopiem, 92/43/EEK.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Notiek – Period: 2020 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter